Monday, February 21, 2011

Siapakah manusia ?*


Manusia bertanggungjawab memakmurkan bumi Allah

Firman Allah SWT,

Dan juga pada dirimu sendiri mengapa tidak kamu perhatikan.

Pelbagai pandangan ulama dalam mendefinasikan siapakah manusia yang sebenarnya. Boleh disimpulkan bahawa manusia ialah makhluk yang dijadikan oleh Allah SWT dalam kesempurnaan baik dari segi rohani mahupun jasmani.

Selain itu manusia adalah ‘makhluk mukallaf’. Makhluk ertinya diciptakan dan mukallaf ertinya dipertanggungjawabkan. Jelasnya, manusia ialah makhluk yang mempunyai tanggungjawab atau yang dibebankan dengan beberapa kewajipan.

Manusia juga merupakan makhluk yang menakjubkan yang Allah SWT letakkan kepada mereka banyak rahsia kekuasaan Ilahiyah dan tempat melahirkan inayah ketuhanan-Nya. Mereka dipilih oleh Allah SWT sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi sebagaimana firman-Nya,

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan meninggikan setengah kamu atas setengahnya yang lain beberapa darjat, kerana Ia hendak menguji kamu pada apa yang telah dikurniakanNya kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu amatlah cepat azab seksaNya, dan sesungguhnya Ia Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (Al-An'am 165)

Oleh kerana kedudukan manusia yang sungguh mulia, maka Allah SWT telah menjadikan segala apa yang ada di langit dan di bumi ini untuk kepentingan dan kemudahan manusia melaksanakan tanggungjawab sebagai khalifah.

Hakikat sebenar manusia

Seseorang muslim hendaklah mengetahui tiga perkara yang menjadi hakikat sebenar manusia dan kedudukannya. Apabila seorang muslim menyakini tiga perkara ini akan menambahkan keimanan dan keyakinan mereka kepada Allah SWT. Tiga perkara itu ialah :

Pertama : Manusia ialah semulia-mulia makhluk kerana diberikan pelbagai keistimewaan yang tidak terdapat pada makhluk yang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT,

“Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam; dan Kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut; dan Kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik serta Kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah Kami ciptakan”. (Al-Israa 070)

Kedua : Manusia adalah makhluk, jika di lihat daripada kejadian manusia yang pertama iaitu Nabi Adam a.s. yang dicipta daripada tanah liat, kering dan lumpur hitam yang berbentuk. Setelah disempurnakan bentuknya dan ditiupkan roh lalu Allah SWT berfirman ‘Kun Fayakun’, dan berdirilah Adam sebagai manusia yang sempurna.

Firman Allah SWT,

“Allah telah menjadikan Adam dari tanah lalu berfirman kepadanya : Jadilah engkau, maka menjadilah ia”. (Ali -‘Imran 059)

Seruan ‘Kun Fa Yakun ’ adalah seruan yang melambangkan Kekuasaan dan Kebesaran Allah SWT Yang Maha Sempurna.

Ketiga : Manusia adalah makhluk yang dicipta sebaik-baik kejadian, semenjak dicipta buat kali pertama sehinggalah kepada penciptaan seterusnya. Firman Allah SWT,

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”. (At-Tin 004)

Imam Syafie rhm menyatakan bahawa Allah SWT memuji manusia kerana mereka mempunyai akal. Dengan akal manusia dapat membezakan antara yang benar dan salah. Lantaran itu sekiranya manusia tidak mempunyai akal sudah tentu Allah SWT tidak memuji mereka dan sudah pasti taraf mereka sama sahaja seperti binatang.

Oleh itu dapat kita fahami bahawa manusia adalah makhluk yang mempunyai kemampuan untuk meningkat ke arah ketinggian dan kemuliaan dengan kelebihan yang telah dikurniakan oleh Allah SWT. Mereka akan menjadi makhluk yang mulia, hebat dan tinggi darjatnya jika taat kepada Allah SWT serta tahu menggunakan segala kurniaan Allah SWT dengan sebaik-baiknya.

Sebaliknya manusia juga boleh jatuh ke darjat yang lebih rendah dan hina daripada binatang. Mereka menjadi makhluk yang sesat, rosak dan hina jika mengabaikan nikmat dan kurniaan Allah, tidak mahu bersyukur serta mengkhianati apatah lagi menderhakai segala perintah-Nya.

* HAK CIPTA TERPELIHARA

Petikan dari,

Manusia dan Alam Penciptaan
(Manuskrip terbaru)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.