Tuesday, August 2, 2011

Obses Ummah tentang Al-Quran

Jangan hanya kagum dengan Al-Quran gergasi, tetapi tidak kagum dengan isi kandungannya

Firman Allah SWT,

“ Bulan Ramadan bulan yang diturunkan padanyaAl-Quran, yang menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan beberapa keterangan yang membawa kepada pertunjuk dan membezakan di antara yang benar dengan yang salah…”(Al-Baqarah 185)


Ayat ini menjelaskan bahawa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad saw di bulan Ramadhan untuk menjadi pertunjuk kepada manusia membezakan antara hak dan yang batil. Justeru digalakkan umat Islam membaca dan bertadrus Al-Quran pada bulan ini.

Manusia berlumba-luma membuat Al-Quran gergasi

Malangnya majoriti Umat Islam obses dengan perkara remeh-temeh ...jauh menyimpang dari matlamat penurunan Al Quran.

Contoh ada yang takjub dan kagum dengan Al-Quran Raksasa, Al Quran Gergasi, Al Quran Sulam, Al Quran terkecil dan bermacam-macam lagi.

Pada hal bukan untuk itu Al Quran di turunkan.

Al-Quran sepatutnya dijadikan perlembagaan

Bukan dijadikan sebagai alat pameran

Al-Quran sulam

Al-Quran terkecil

Wallahualam.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.