Wednesday, June 24, 2009

Kedengkian Yahudi terhadap Islam

Tafsir Al-Quran
Surah Al-Baqarah ayat 109 – 112


Firman Allah SWT,

Banyak di antara Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) suka kalaulah kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman, kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri, sesudah nyata kepada mereka kebenaran (Nabi Muhammad saw). Oleh itu maafkanlah dan biarkanlah oleh kamu (akan mereka), sehingga Allah datangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu (109) . Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan tunaikanlah zakat; .dan apa jua yang kamu dahulukan dari kebaikan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah sentiasa Melihat segala sesuatu yang kamu kerjakan (110) Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata : Tidak sekali-kali akan masuk Syurga melainkan orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Yang demikian itu hanyalah angan-angan mereka sahaja. Katakanlah (wahai Muhammad) : Bawalah kemari keterangan-keterangan yang (membuktikan kebenaran) apa yang kamu katakana itu, jika betul kamu orang-orang yang benar (111). (Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kekhuatiran pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.(112)

Huraian ayat

Sebab turun ayat ini ialah pendita-pendita Yahudi telah berkata kepada dua orang sahabat Nabi saw yang bernama Hudzaifah al-Yamani dan ‘Ammar bin Yasir r.anhuma selepas berlakunya perperangan Uhud. Kata mereka,

“ Bukankah sudah jelas kepada kamu dalam peperangan tersebut yang membuktikan kamu bukan berada di pihak yang benar. Kalaulah kamu berada di pihak yang benar, sudah tentu Tuhan akan membantu kamu, sudah tentu kamu sekelian tidak menerima bencana ,sudah tentu kamu tidak kalah dalam peperangan. Maka kembalilah kamu sekelian kepada agama kami, itulah yang lebih sempurna peraturannya dari jalan yang kamu tempuh .”

Hal ini sama seperti yang berlaku di zaman morden apabila tentera Iraq (muslim) kalah dalam peperangan dengan Amerika (kristian). Sedangkan kalau kita lihat, kekalahan perang Uhud adalah kerana terdapat sebahagian tentera Islam mempunyai perasaan tamak terhadap harta rampasan perang sehingga tidak patuh dengan arahan Rasulullah saw. Manakala Iraq kalah kerana pemimpin mereka, Saddam Hussein merasa dirinya sudah hebat, perlu di puja oleh rakyat sehingga ke tahap mensyirikkan Allah SWT, apabila mendirikan banyak patung-patung di negerinya.

Kembali kepada ayat tadi, ahli-ahli kitab khususnya Yahudi begitu halus mahu merosakkan akidah orang Islam, mereka suka kalau orang Islam menjadi kafir. Lalu Allah SWT buka tembelang mereka,

..kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri, sesudah nyata kepada mereka kebenaran (Nabi Muhammad saw).

Sebab mereka menghasut orang-orang Islam supaya meninggalkan ajaran Islam tidak lain dan tidak bukan kerana perasaan dengki yang tidak sudah-sudah dengan kerasulan Nabi Muhammad saw yang di utus dari kalangan bangsa Arab. Sifat dengki inilah yang mereka warisi sampai sekarang dengan cara memusuhi warga Arab muslim di Palestin.

Walaupun ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi, namun orang Islam perlu mengambil iktibar dari kejinya sifat dengki. Sabda Rasulullah saw,

إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما ـاكل النار الحطب

Maksudnya : Janganlah kamu bersifat hasad, kerana sesungguhnya hasad itu memakan amal kebajikan sama seperti api memakan kayu.

Firman Allah SWT di penghujung ayat 109i,

Oleh itu maafkanlah dan biarkanlah oleh kamu (akan mereka), sehingga Allah datangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu

Maksudnya, orang-orang Yahudi yang mengajak orang-orang Islam kepada kekufuran itu hendaklah dimaafkan sahaja kerana Allah SWT belum memerintahkan orang-orang Islam memerangi mereka. Dan biarkanlah mereka dengan kebodohan mereka, sesungguhnya Allah SWT Maha Berkuasa untuk menghukum mereka.

Firman Allah SWT dalam ayat 110,

Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan tunaikanlah zakat;

Setelah Allah SWT memerintahkan orang Islam supaya jangan peduli dengan hasutan Yahudi, maka datang pula perintah Allah SWT agar orang-orang Islam menunaikan solat dan mengeluarkan zakat. Inilah dua perkara yang perlu orang-orang Islam perkukuhkan untuk berdepan dengan segala bentuk ancaman apatah lagi untuk menangkis serangan ahli-ahli kitab yang berusaha memutar haluan hidup orang-orang Islam supaya menjadi kafir.

Hanya melalui solat yang sempurna sahaja seseorang itu dapat mencegah dirinya daripada melakukan perkara mungkar (yang kadang-kadang di dalangi oleh ahli kitab). Mengenai mereka yang solat tetapi solatnya tidak dapat mencegah dirinya daripada melakukan kemungkaran, maka ambillah iktibar daripada hadis Rasulullah saw ini,

"10 orang yang solatnya tidak diterima oleh Allah SWT ialah :. Pertama orang lelaki yang solat sendirian tanpa membaca sesuatu, kedua orang lelaki yang mengerjakan solat tetapi tidak mengeluarkan zakat, ketiga orang lelaki yang minum arak tanpa bertaubat, keempat orang lelaki yang menjadi imam padahal makmum membencinya, kelima anak lelaki yang melarikan diri dari rumah tanpa izin kedua ibu bapanya, keenam orang perempuan yang suaminya marah lalu si isteri memberontak, ketujuh Imam atau pemimpin yang sombong dan zalim serta menganiaya, kelapan orang perempuan yang tidak menutup aurat, kesembilan orang yang suka makan riba dan kesepuluh orang yang solat tetapi solatnya tidak dapat menahan dirinya daripada melakukan perbuatan yang keji dan mungkar ”

Dengan perintah mengeluarkan zakat, secara tidak langsung menyuruh orang-orang Islam memajukan diri supaya tidak bergantung dengan orang lain apatah lagi dengan orang-orang kafir.

Sebab itu Rasulullah saw bersabda,

“Hampir-hampir kemiskinan itu membawa kepada kekufuran”

Apa yang di sebut oleh Rasulullah saw itu sudah pun wujud hari ini apabila ada orang-orang Islam yang susah, hidup melarat terpaksa mendapatkan pertolongan daripada pihak gereja, untuk mengeluarkan diri mereka daripada kesusahan.

Kemudian Allah SWT berfirman lagi,

….dan apa jua yang kamu dahulukan dari kebaikan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah sentiasa Melihat segala sesuatu yang kamu kerjakan.

Maksudnya, janganlah bimbang dengan amalan yang di lakukan di dunia ini, pasti tidak sia-sia di sisi Allah SWT, kerana Dia akan membalasnya di akhirat kelak. Oleh itu berusahalah, teruskanlah dengan amalan kebajikan itu, janganlah bosan melakukannya, kerana sesungguhnya Allah SWT sentiasa memerhatikan apa yang kita lakukan.

Firman Allah SWT dalam ayat 111,

Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata : Tidak sekali-kali akan masuk Syurga melainkan orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani.

Orang-orang Yahudi berkata, tidak seorang pun boleh memaski Syurga melainkan mereka yang beragama Yahudi, begitu juga dengan dakwaan orang-orang Nasrani tidak seorang pun boleh measuki Syurga melainkan mereka yang beragama Nasrani. Lalu Allah SWT jawab dihujung ayat,

Yang demikian itu hanyalah angan-angan mereka sahaja. Katakanlah (wahai Muhammad) : Bawalah kemari keterangan-keterangan yang (membuktikan kebenaran) apa yang kamu katakana itu, jika betul kamu orang-orang yang benar.

Dakwaan-dakwaan itu hanyalah angan-angan mereka sahaja. Kalau benar mereka boleh masuk Syurga, tunjukkan buktinya, mana-mana dia keterangan-keterangan Allah SWT yang menunjukkan mereka boleh masuk Syurga ?. Jika keterangan-keterangan Allah SWT yang terdapat dalam kitab Taurat dan Injil mereka ubah dan menafikan kerasulan Nabi Muhammad saw, janganlah harap untuk mereka masuk Syurga.

Firman Allah SWT dalam ayat 112,

(Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kekhuatiran pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Allah SWT menyatakan bahawa syarat orang-orang yang mahu masuk ke syurga itu yang pertamanya ialah ‘Aslama Wajhahu Lillah’ ertinya menyerah diri kepada Allah SWT (Islam) dengan maksud tunduk dan patuh kepada syariat yang dibawa oleh junjungan Nabi Muhammad saw.

Yang kedua, setelah menyerah diri kepada Allah (Islam), maka hendaklah dibuktikan keislamannya itu dengan melakukan amal kebajikan, inilah yang di maksudkan dengan ‘wahuwa muhsin’. Dan apa jua kebajikan itu dikira ibadah dan diberi pahala oleh Allah SWT sekiranya seseorang itu memenuhi dua syarat iaitu yang pertama ikhlas kerana Allah SWT. Sabda Rasulullah saw dalam sebuah hadis Qudsi yang mafhumnya berbunyi,

“ Akulah Allah (Tuhan) yang Maha Kaya, Aku tidak perlu kepada sekutu-sekutu. Siapa yang melakukan sesuatu amalan sambil menyengutukan Aku dengan yang lain, nescaya Aku tinggalkan ia dengan dengan sekutu-sekutunya”.

Yang kedua ialah mengikut pertunjuk yang di bawa oleh Rasulullah saw sebagaimana hadis,

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
Maksudnya : Barangsiapa yang beramal tidak mengikut pertunjuk ami, maka amalannya di tolak.

Kesimpulannya, orang-orang kafir sama sekali tidak boleh memasuki Syurga Allah SWT walaupun mereka beramal soleh. Firman Allah SWT dalam surah al-Furqan ayat 23,

Maksudnya : Dan kami periksa amal kebajikan mereka, kemudian Kami jadikannya bagaikan debu-debu yang berterbangan.

Kuliah Maghrib
21/6/2009
Surau Bandar Warisan Puteri.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.