Thursday, January 13, 2011

Manusia dan Akal


Gambar hiasan

Dalam sebuah hadis,

ما اكتسب رجل مثل فضل عقل يهدى صاحبه إلى هدى ويرده عن ردى وماتم إيمان عبد والإ ستقام دينه حتى يكمل عقله

Maksudnya : Tidak ada usaha seseorang seperti keutamaan akal. Akallah yang membantu memberi pertunjuk kepada orang yang memilikinya yang menyelamatkannya dari lembah kehinaan. Tidak sempurna iman dan tidak tertegaknya agama pada diri seseorang sebelum sempurna akalnya. (Riwayat Ibnu Mahbah dari Umar r.a)

Huraian hadis

Akal fikiran adalah amanah Allah SWT yang bakal dipersoalkan penggunaannya di akhirat kelak. Firman Allah SWT,

“Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan diminta tanggungajawabnya”. (Al-Israa 036)

Jika akal disalah guna untuk kepentingan diri sendiri seperti menipu dan juga mengkhianat maka berlakulah kerosakan dalam kehidupan, sekaligus melahirkan masyarakat yang pincang serta bertuhankan nafsu semata-mata.

Antara kegunaan akal ialah untuk memerhati kejadian alam, langit dan bumi bagi mengukuhkan keimanan kepada Tuhan Pencipta Alam Semesta.

Firman Allah SWT,

“Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayat-Nya (keterangan-keterangan hukum-Nya) supaya kamu berfikir: Mengenai (urusan-urusan kamu) di dunia dan di akhirat ”(Al-Baqarah 219-220)

Firman Allah SWT lagi,


“ Katakanlah (wahai Muhammad) : perhatikanlah dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Dalam pada itu, segala tanda dan bukti tidak akan memberi faedah kepada orang-orang yang tidak menaruh kepercayaan kepadanya ”. (Yunus 101)


Kerana itulah Allah SWT sering menggesa manusia supaya menggunakan akal fikiran untuk manfaat diri, keluarga, masyarakat dan juga alam sekitar.

Orang yang diberi akal tetapi tidak dimanfaatkan dengan sepatutnya dan tidak mahu mencari kebenaran, hakikatnya mereka sengaja menjatuhkan diri ke lembah kebinasaan sehingga membawa penyesalan yang tidak berguna lagi di akhirat kelak.

Mereka yang tidak mahu menggunakan akal untuk memahami ayat-ayat Allah, tidak mahu membezakan antara yang baik dan buruk, tidak mahu memikirkan kebesaran dan kekuasaan-Nya malah menentang ajaran-yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah, serta menentang Tuhan Pencipta Alam, mereka diumpamakan seperti binatang ternak, malah lebih teruk daripada itu. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran,

“Dan sesengguhnya Kami(Allah) akan isikan neraka Jahanam itu sebahagian daripada golongan jin dan manusia, mereka itu mempunyai hati, tetapi tidak mahu memahami akan ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak mehu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyi telinga, tetapi tidak mahu mendengar (ayat-ayat dan nasihat Allah). Mereka itu tidak ubah seperti binatang ternakan, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.” (al-A'raf 179)

Di katakan lebih hina daripada binatang ternak kerana binatang tunduk dan patuh kepada sistem kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT ke atas mereka, walaupun mereka tidak berakal.

Binatang juga masih ada kefahaman pada diri mereka tentang sesuatu perkara yang merbahaya. Sebagai contoh apabila bertemu dengan musuhnya, binatang akan cuba menjauhkan diri daripada musuh yang membahayakan itu.

Sedangkan manusia yang dikurniakan akal tetapi kufur dan dan tidak mahu mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sehingga dengan berani pula mencipta sistem lain sebagai alternatif kepada sistem Allah SWT, sudah pasti di akhirat mereka akan dihumban ke dalam neraka Jahannam sebagai balasan di atas kekufuran mereka.

Wallahualam.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.