Friday, July 22, 2011

Pelbagai cara mengenal Allah SWT

Allah SWT boleh dikenali melalui ayat-ayat Manzurah

Mengenal Allah SWT boleh melalui ayat-ayat atau tanda-tandanya. Ayat-ayat Allah SWT terbahagi kepada dua iaitu Ayat Manzurah dan Ayat Maqru’ah.

Ayat-Ayat Manzurah ialah ayat-ayat yang boleh dilihat dengan pancaindera iaitu kejadian alam ini.

Melalui pengamatan manusia kepada tanda-tanda kejadian alam ini akan memudahkan mereka berma’rifat kepada Allah SWT.

Alam ini diibarat seperti sebuah kitab yang isi kandungannya sarat dengan makhluk dan fenomena-fenomena alam yang beranika rupa.

Manakala Ayat Maqru’ah ialah ayat-ayat Al-Quran itu sendiri yang dibaca dan ditadabbur sehingga kebesaran Allah SWT dapat dirasa dan diresap di dalam diri dan jiwa. Firman Allah SWT,

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu (yang sempurna imannya) ialah mereka yang apabila disebut nama Allah (dan sifat-sifatNya) gementarlah hati mereka; dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya, menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah". (Al-Anfal 002)

Jalan lain untuk mengenal Allah SWT ialah dengan memahami nama-nama Allah SWT yang baik serta sifat-sifat-Nya yang luhur dan tinggi.

Nama-nama dan sifat-Nya itulah yang menjadi perantara yang digunakan oleh Allah SWT agar semua makhluk dapat mengenal serta mengetahui kebesaran-Nya.

Firman Allah SWT,

"Katakan, Serulah Allah atau serulah Rahman mana-mana sahaja nama yang kamu seru. Dia mempunyai nama-nama yang baik". (Al-Israa’ 110)

Justeru seseorang yang hendak mengenal Allah SWT melalui cara ini, hendaklah terlebih dahulu mengetahui maksud dan pengertian nama-nama serta sifat-sifat-Nya yang tersebut.

Melalui tadabbur seperti ini seseorang itu akan dapat memahami kesempurnaan, keagungan dan kehebatan Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Pencipta.

Sekian wa ilal liqa',

Abu Sofeya

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.