Thursday, October 13, 2011

Orang Kristian tidak kafir ?


Missionari Kristian dengan helah terancang sering memainkan isu kononnya mereka bukanlah golongan kafir.

Antara nas yang mereka gunakan ialah surah Ali ‘Imran ayat 55.

“ (Ingatlah), ketika Allah berfirman : “Hai Isa, sesungguhnya Aku akan mewafatkan kamu dan mengangkat kamu kepadaKu serta membersihkan kamu dari orang-orang-orang kafir , dan juga akan menjadikan orang-orang yang mengikutmu mengatasi orang-orang kafir hingga hari Qiamat. Kemudian kepada Akulah tempat kembalinya kamu, lalu Aku menghukum (memberi keputusan) tentang apa yang kamu perselisihkan" (55)

Dalam ayat di atas Allah SWT menyatakan bahawa orang-orang yang mengikut Isa (penganut Kristian) akan dimuliakan Allah SWT mengatasi orang-orang kafir sehingga hari Qiamat.

Persoalannya ?

Kalaulah mereka kafir, tidak mungkin Allah SWT akan mengangkat darjat mereka sehingga hari Qiamat.

Kalaulah mereka kafir, tidak mungkin Allah SWT menyebut kedudukan mereka mengatasi orang-orang kafir ?

Adalah tidak logik orang kafir boleh diangkat darjat mengatasi orang-orang kafir ?

Jawapan Islam

Dalam Al-Quran surah al-Maidah 72, Allah menyatakan orang-orang Kristian adalah kafir,

“Demi sesungguhnya ! Telah kafirlah orang-orang yang berkata : Bahawasanya Allah ialah Al-Masih Ibni Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata : Wahai Bani Israil ! Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, bahawasanya sesiapa yang menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya Syurga, dan tempat kembalinya ialah neraka; dan tiadalah seorang penolong pun bagi orang-orang yang berlaku zalim” (72)

Dalam ayat ini Nabi Isa a.s menyeru kaummnya agar meng-Esakan Allah SWT bukannya menyembah baginda sebagai Tuhan sepertimana yang di amalkan oleh pengikut-pengikut Kristian yang syirik hari ini.

Ajaran tulen Nabi Isa a.s ini juga terdapat dalam Bible,

“Hear, O Israil, the Lord our God, the Lord is one .” (Mark 12: 29)

Maksudnya : “Dengarlah wahai (kaum) Israil, Tuhan yang kita sembah, Tuhan itu adalah satu.”

Kata-kata salah seorang daripada murid Nabi Isa,

“You are right in saying that God is one and there is no other but Him” (Mark 12:32)

Maksudnya : “Kamu adalah benar apabila mengatakan Tuhan itu adalah satu dan tiada Tuhan melainkan Dia”.

Oleh yang demikian apa yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 55
‘dan juga akan menjadikan orang-orang yang mengikutmu mengatasi orang-orang kafir hingga hari Qiamat’ merujuk kepada pengikut-pengikut Nabi Isa a.s yang patuh kepada ajarannya yang asal, yang mempercayai bahawa Tuhan (Allah SWT) itu adalah Esa bukannya merujuk kepada orang-orang Kristian sekarang yang percaya Tuhan itu adalah tiga dalam satu.

Kesimpulan

Orang Kristian adalah kafir.

Wallahualam.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.