Saturday, September 26, 2009

Jenayah Murtad

Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Apalagi manusia tak sedar diri yang menggelarkan dirinya sebagai Rasul Melayu. Menurut Islam orang yang seperti Abdul Kahar Ahmad, 59 ini sudah murtad dan wajib dilaksanakan hukuman pancung ke atas dirinya sekira tidak bertaubat kepada Allah SWT.

Pengertian Riddah

Riddah ialah berpaling atau keluar daripada agama Islam sama ada untuk menganut agama lain atau tidak. Orang yang keluar daripada agama Islam disebut sebagai murtad. Ia adalah satu jinayah yang berat sebagaimana firman Allah SWT,

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعملهم فى الدنيا والأخرة وأولئك أصحب النار هم فيها خلدون(217)

Maksudnya : Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran , maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. ( Al-Baqarah : 217)

Rukun bagi kesalahan ini ada dua iaitu pertama keluar daripada Islam dan yang kedua niat sengaja melakukannya.

Rukun Pertama : Keluar Daripada Islam

Maksud keluar daripada Islam ialah tidak mempercayai lagi kebenaran Islaam. Seseorang itu boleh menjadi murtad dengan sebab melakukan salah satu daripada tiga cara iaitu sama ada dengan perbuatan, percakapan atau iktiqad (kepercayaan dalam hati)

a. Melalui perbuatan

Seseorang itu dianggap terkeluar daripada Islam apabila ia melakukan perkara-perkara yang diharamkan Islam disamping mengharuskannya sama ada melakukan perkara itu dengan sengaa atau niat menghina Islam atau kerana keras kepala atau sombong atau takbur seperti sujud menyembah berhala, patung, matahari , bulan dan bintang. Atau melakukan perkara-perkara yang menghina Al-Quran atau hadis sama ada dengan cara mengoyak, memijak dan membuangnya di dalam longkang. Begitu juga dengan perbuatan seperti memakai lambang mana-mana agama seperti salib atau menyertai upacara ibadah kepercayaan orang-orang kafir dan sebagainya.

b. Melalui percakapan

Seseorang itu dianggap keluar daripada Islam apabila mengeluarkaan kata-kata yang menunjukkan tanda kekufuran seperti mengengkari dan mencela Allah SWT, sifat-sifatNya atau nama-namaNya, bersumpah selain daripada namaNya, menghina Nabi dan Rasul sama ada sifat-sifat nya mahupun ajarannya, mengaku dirinya menjadi Nabi dan Rasul, mengengkari kewujudan malaikat-malaikat, mengeluarkan kata-kata yang menghina Islam, menolak segala hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran, mengatakan tidak adanya azab kubur, menafikan kewujudan neraka, syurga, kewajipan menutup aurat, menyanyi lagu-lagu yang bertentangan dengan kalimah tauhid dan sebagainya. Termasuk juga murtad apabila mengatakan syariat Islam diturunkan bukan untuk mengatur hubungan di antara individu dengan masyarakat dan Negara, atau mengatakan hukum-hukum Islam tidak wajib dilaksanakan pada masa sekarang kerana tidak sesuai atau mengatakan sesetengah hukum Islam itu ketinggalan zaman.

c. Melalui iktiqad

Seseorang itu dianggap murtad apabila berkeyakinan dalam hati bahawa alam ini terjadi dengan sendiri, atau menolak dalam hati kebenaran Al-Quran sebagai kitab suci, beriktiqad bahawa Nabi Muhammad saw itu manusia biasa, bukan bertaraf Nabi, atau beriktiqad bahawa Ghulam Ahmad Qadiani sebagai Nabi atau Rasul, atau mempercayai di dalam hati bahawa undang-undang ciptaan manusia itu lebih baik daripada undang-undang Allah SWT. Begitu juga murtad sekiranya beriktiqad bahawa tidak salah minum arak, tidak salah meninggalkan solat, tidak salah berzina, tidak salah berjudi sedangkan dia sudah mengetahui bahawa semua perbuatan itu adalah haram di sisi Allah SWT.

Namun, seseorang yang murtad melalui iktiqad seperti di atas, tidak boleh dikenakan hukuman bunuh selagi mana ia tidak menzahirkan kemurtadannya melalui perbuatan atau percakapan. Oleh itu dia masih dianggap muslim mengikut hukuman di dunia tetapi di akhirat maka terserahlah kepada Allah SWT untuk menentukan kedudukannya.

Rukun Kedua : Niat Sengaja Melakukan


Untuk membuktikan seseorang itu melakukan kesalahan murtad , mestilah dia mempunyai niat sengaja melakukannya atau mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan kepada kekufuran sedangkan dia menyedari bahawa perbuatan itu boleh merosakkan akidah. Oleh itu baraangsiap yang melakukan sesuatu perbuatan atau percakapan yang membawa kepada kekufuran sedangkan dia tidak tahu maaknanya, maka dia tidak boleh dihukum sebagai murtad. Inilah pendapat Imam Syafie.

Manakala Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad menganggap seseorang itu sudah murtad memadai dengan hanya melakukan perbuatan atau percakapan yang membawa kepada kekufuran , walaupun dia tidak berniat untuk menjadi kafir, asalkan perbuatan atau percakapan itu membawa maksud untuk menghina, merendah-rendah atau mengejek Islam dan sebagainya.

Hukuman Ke Atas Pesalah Murtad

Menurut jumhur ulama bahawa orang yang melakukan kesalahan murtad hukumannya adalah bunuh samada dia seorang lelaki atau perempuan, tua atau pun muda. Manakala Imam Abu Hanifah pula berpendapat bahawa hukuman bunuh itu hanya boleh dikenakan kepada pesalah-pesalah lelaki sahaja. Manakala bagi pesalah perempuan, dia tidak boleh di hukum bunuh bahkan hendaklah dipaksa kembali kepada Islam dengan dikurung dan dilepaskan tiap-tiap hari untuk ditaubatkan dan dijelaskan Islam kepadanya sehingga dia bertaubat dan kembali semula menjadi Islam atau mati.

Pendapat ini berdasarkan hujah bahawa Nabi Muhammad saw melarang tindakan membunuh perempuan-perempuan kafir dalam peperangan. Jadi kalau perempuan kaafir asli pun tidak boleh dibunuh apatah lagi kalau membunuh perempuan kafir yang asalnya beragama Islam.

Manakala jumhur ulama mendasarkan pendapat mereka kepada hadis Nabi saw yang berbunyi,

من بدل دينه فاقتلوه

Maksudnya : Barangsiapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia.

Hadis di atas sama sekali tidak membezakan sama ada orang yang murtad itu lelaki atau perempuan, tua atau pun muda, jika sabit kesalahan maka mereka hendaklah di hukum bunuh.

Ulama berselisih pendapat tentang kanak-kanak yang murtad sebelum baligh. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, hukuman bunuh ke atasnya hendaklah dijalankan setelah umurnya baligh sekiranya dia tidak bertaubat. Imam Syafie pula berpendapat kanak-kanak yang murtad sebelum baligh dia tidak dikenakan apa-apa hukuman.

Siapakah yang perlu didahulukan antara membunuh orang yang murtad dengan memerangi orang-orang kafir harbi ? Berdasarkan pandangan para sahabat yang diketuai oleh Saidina Abu Bakar, membunuh orang yang muratd hendaklah diutamakan terlebih dahulu daripada berperang memerangi orang-orang kafir. Buktinya tindakan Saidina Abu Bakar mendahulukan kumpulan murtad yang tidak mahu membayar zakat walaupun sebelum Rasulullah saw wafat, baginda telah menyiapkan pasukan tentera yang dipimpin oleh Usamah untuk memerangi kafir harbi.

Pesalah Murtad Di Minta Bertaubat

Menurut jumhur ulama yakni Imam Malik, Imam Syafie dan Imam Ahmad, orang yang murtad itu tidak boleh terus dihukum bunuh melainkan hendaklah disuruh bertaubat terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab yang menjadikannya murtad. Sekiranya kemurtadannya itu disebabkan oleh kekeliruan atau salah faham dirinya terhadap Islam, maka hendaklah dia diberi penjelasan dan kesedaran yang secukupnya sehingga dia benar-benar berpuas hati dan kembali semula kepada Islam.

Manakala Imam Abu Hanifah pula berpendapat, menyuruh pesalah murtad itu bertaubat sebelum di bunuh hanyalah sunat sahaja dan bukannya wajib. Oleh itu tidak berdosa sekiranya membunuh pesalah murtad tanpa di suruh bertaubat. Di samping itu ada juga pendapat lain seperti ‘Ato bin Rabih dan Imam Hasan Al-Basri yang mengatakan sekiranya seseorang itu lahir muslim, kemudian murtad maka hendaklah dia terus dibunuh tanpa perlu disuruh bertaubat tetapi sekiranya seseorang itu lahir kafir, selepas itu masuk Islam kemudian menjadi kafir semula maka dia hendaklah di suruh bertaubat terlebih dahulu sebelum di hukum bunuh.

Mengenai tempoh masa yang diberikan agar orang yang murtad itu bertaubat dan kembali kepada Islam menurut mazhab Maliki ialah tiga hari tiga malam bermula daripada masa dia di sabitkan melakukan kesalahan itu. Manakala menurut Imam Abu Hanifah, tempoh masa yang diberikan ialah terpulang kepada budi bicara pihak pemerintah. Jika ada harapan bahawa pesalah itu akan bertaubat atau dia meminta agar hukuman yang dikenakan kepadanya ditangguhkan maka pemerintah boleh menangguhkan selama 3 hari. Tetapi sekiranya tidak ada harapan untuknya bertaubat atau tidak mahu meminta agar ditangguhkan hukuman, maka bolehlah dilaksanakan hukuman bunuh pada masa itu juga.

Kedudukan Mayat

Apabila orang yang murtad itu telah dibunuh, maka adalah haram bagi umat Islam menguruskan mayatnya samada dimandikan, disolatkan atau dikuburkan di kawasan perkuburan orang-orang Islam. Firman Allah SWT,

ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره انهم كفروا
با لله ورسوله وماتوا وهم فسقون (84)

Maksudnya : Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka dan janganlah kamu berdiri di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan RasulNya dan mereka mati dalam keadaan fasik. (At-Taubah : 84)

Kedudukan Harta

Menurut Mazhab Maliki, Syafie dan Hanbali, apabila seseorang yang murtad itu sudah mati dihukum bunuh, maka segala harta bendanya menjadi hak milik orang rama (harta fai’) dan tidak boleh dipusakai sama ada waris-warisnya yang Islam atau yang bukan Islam. Sabda Nabi saw,

لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر

Maksudnya : Orang kafir tidak memberikan warisan kepada orang Islam demikian juga orang Islam tidak memberikan warisan kepada orang kafir. ( Mutaafqqun ‘alaih)

Tetapi Imam Abu Hanifah pula berpendapat , harta yang diperolehinya semasa dia Islam boleh dipusakai oleh warisnya yang beragama Islam. Manakala harta yang diperolehinya semasa dia murtad akan menjadi harta rampasan yang menjadi milik orang ramai.

Kedudukan Perkahwinan

Apabila seorang suami itu murtad, maka wajiblah dipisahkan dengan isterinya mengan talak bain. Jika dia bertaubat dan hendak balik semula kepada isterinya maka hendaklah dia dinikahkan semula ndengan akad dan mahar yang baru.

Jika orang yang murtad itu mahu berkahwin dengan pasangannya dari penganut agama yang baru dianutinya maka perkahwinannya itu tidak boleh dijalankan kerana sebanarnya orang yang murtad telah diwajibkan hukuman mati dan dia tidak boleh dianggap sebagai kafir zimmi yang boleh diberi perlindungan. Bukan sahaja dia tidak boleh berkahwin, bahkan hak sebagai wali untuk mengahwinkan orang yang di bawah kuasanya pula gugur disebabkan kemurtadannya itu. Wallahualam.


Rujukan,
Jinayah Dalam Islam – Dr. Mahfodz Mohammad – Terbitan Nurin Enterprise.
http://www.ladang.net.my/

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.