Thursday, July 15, 2010

Israk wal Mikraj : Pergi dengan roh, jasad atau kedua-duanya sekali ?Peristiwa Israk wal Mikraj merupakan mukjizat kedua terbesar Nabi Muhammad saw selepas Al-Quran. Musuh-musuh Islam yang terdiri daripada orang kafir dan munafik mengambil peluang untuk menyerang peristiwa ini bersandarkan beberapa hujah.

Antaranya mereka berpendapat bahawa peristiwa Israk wal Mikraj hanyalah sekadar mimpi Rasulullah saw yang hanya melibatkan roh, bukannya jasad. Mereka menggunakan dalil Al-Quran surah al-Israa ayat 60,

Firman Allah SWT,

“…..dan tiadalah Kami menjadikan mimpi pandangan (pada malam Mikraj) yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai satu ujian bagi manusia …” (60)

Dalam ayat ini Allah SWT menggunakan perkataan ar-Rukya ; jika diterjemahkan dalam bahasa Melayu ertinya penglihatan dalam mimpi. Mimpi hanya melibatkan roh bukannya jasad. Ia berlaku apabila seseorang itu tidur dan di luar kesedaran manusia.

Dalam menjawab persoalan ini seorang ulama terkenal yang bernama Sheikh Mutawalli al-Sya’rawi dalam kitabnya ‘Isra wal Mikraj’ menyatakan perkataan ar-Rukya dalam bahasa Arab terbahagi kepada dua maksud. Satu penglihatan dalam mimpi dan kedua penglihatan dalam sedar.

Untuk mengetahui sama ada perkataan ar-Rukya dalam surah al-Israaa ayat 60 merujuk kepada penglihatan dalam mimpi atau sedar maka hendaklah dilihat pada pengertian ayat ini keseluruhannya,

“…..dan tiadalah Kami menjadikan mimpi pandangan (pada malam Mikraj) yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai satu ujian bagi manusia …”

Jika perkataan ar-Rukya dalam ayat tersebut ditafsirkan kepada penglihatan dalam mimpi, tentulah peristiwa ini tidak dianggap sebagai ujian kepada manusia.

Sebaliknya catatan sejarah menunjukkan apabila Rasulullah saw menghabarkan peristiwa ini kepada orang ramai, maka ia menjadi cabaran kepada iman manusia untuk mempercayainya.

Rasulullah saw juga dituduh sebagai ‘orang gila’ kerana menceritakan sesuatu yang tidak logik berdasarkan pemikiran manusia.

Ini menunjukkan bahawa baginda saw pergi dengan roh dan jasad.

Walalhualam.

Kuliah Maghrib,
Surau Taman Sri Pulai
Rabu, 14.7.2010

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.