Wednesday, April 13, 2011

Hukum meminta balik sesuatu yang sudah diberi

Buruk siku

Dalam sebuah hadis yang datangnya daripada Tawus bahwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas keduanya telah merafa’kan sebuah hadis di mana Nabi saw bersabda,

لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الولد فيما يعطي ولده ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء
ثم رجع في قيئه


Maksudnya : “Tidak halal bagi seseorang yang memberikan sesuatu pemberian lalu ia menaik kembali pemberian itu melainkan seorang ayah yang memberikan kepada anaknya. Perumpamaan seseorang yang memberikan sesuatu pemberian kepada orang lain kemudian ia menarik kembali pemberiannya adalah seperti anjing yang makan sehingga muntah kemudian ia memakan kembali muntahnya itu”. (HR Imam yang lima dan Tirmidzi mengesahkannya)

Huraian hadis

Hadis ini mengingatkan umat Islam supaya jangan bersikap buruk siku dalam sesuatu pemberian. Nabi saw menggambarkan orang yang buruk siku ini seperti anjing yang menjilat muntahnya sendiri bagi menunjukkan betapa hinanya perbuatan tersebut.

Contoh ?

Contohnya apabila seseorang yang memberi hutang kemudian bermurah hati untuk menghalalkan hutang yang diberi menyebabkan orang yang berhutang merasa gembira dan berterima kasih kepadanya.

Perbuatan menghalalkan hutang yang diberi apatah lagi kepada mereka yang memang susah amat digalakkan dan dianggap sebagai sedekah yang mana pahalanya cukup besar di sisi Allah SWT.

Firman Allah SWT,

"Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga ia lapang hidupnya dan (sebaliknya) bahawa kamu sedekahkan hutang itu (kepadanya) adalah lebih baik untuk kamu, kalau kamu mengetahui (pahalanya yang besar yang kamu akan dapati kelak)". (Al-Baqarah 280)

Kemudian orang yang memberi hutang tiba-tiba berubah fikiran mungkin kerana dihasut oleh seseorang atau kerana si pemberi hutang sudah jatuh miskin lalu dia meminta kembali duit yang sudah dihalalkannya itu.

Perbuatan seperti ini adalah 'haram dan berdosa' di sisi Allah SWT kerana ketika orang yang memberi hutang itu menghalalkan hutangnya maka akad hibah telah pun sempurna.

Syarat utama sah sesuatu pemberian atau hibah atau sedekah ialah qabdh yakni barang itu telah diterima dan dipegang oleh penerima.

Pengecualian

Tetapi sekiranya barang itu belum diterima maka pemberi berhak untuk membatalkan pemberiannya. Sebagai contoh Ali hendak meminjam duit daripada Abu. Abu bersetuju untuk memasukkan duit itu dalam akaun Ali pada keesokkan hari dengan katanya,

“Tidak perlulah engkau membayarnya kembali…, anggaplah duit itu pemberian ikhlas daripada aku kepada engkau”.

Tetapi keesokkan hari sebelum Abu memasukkan duit itu ke dalam akaun Ali (Ali belum menerima duit itu) dia menghubungi Ali,

“ Tak jadilah aku beri duit itu secara percuma kepada engkau…, aku anggap duit yang kuberi itu nanti sebagai hutang”.

Maka pembatalan seperti ini adalah harus kerana transaksi pemberian dan penerimaan hibah belum sempurna.

Wallahualam.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.