Tuesday, August 3, 2010

Detik kewafatan Rasulullah sawDalam Al-Quran Allah SWT berfirman,

“.... Pada hari ini Aku telah sempurnakan untuk kamu agamamu dan Aku telah cukupkan kepadamu nikmatKu, Aku telah redha Islam itu menjadi agama bagimu...” (Al-Maidah : 3)

Diriwayatkan surah AI-Ma-idah ayat 3 ini diturunkan pada hari Jumaat sesudah Asar ketika Nabi saw berada di Padang Arafah menunaikan Haji Penghabisan (Haji Wada’). Pada mulanya Nabi saw tidak begitu jelas untuk mengingati isi dan makna ayat tersebut sehinggalah Rasulullah s.a.w. bersandar pada unta baginda, dan unta baginda pun duduk perlahan-lahan.

Kemudian turun malaikat Jibril a.s. dan berkata kepadanya :

"Wahai Muhammad, sesungguhnya pada hari ini telah disempurnakan urusan agamamu, maka terputuslah apa yang diperintahkan oleh Allah s.w.t. dan demikian juga apa yang terlarang olehnya. Oleh itu kamu kumpulkan para sahabatmu dan beritahu kepada mereka bahawa hari ini adalah hari terakhir aku bertemu dengan kamu."

Sebaik sahaja Malaikat Jibril a.s. pergi, maka Rasulullah s.a.w. pun berangkat dari Mekah untuk pulang ke Madinah. Di Madinah, Rasulullah s.a.w. mengumpulkan para sahabat dan menceritakan apa yang telah diberitahu oleh malaikat Jibril a.s. Apabila para sahabat mendengar hal yang demikian maka mereka pun gembira sambil berkata: "Agama kita telah sempurna. Agama kita telah sempuma."

Berbeza dengan Abu Bakar r.a., apabila dia mendengar keterangan Nabi s.a.w. itu, maka dia tidak dapat menahan kesedihannya lalu pulang kerumah dan mengunci pintu serta menangis sekuat-kuatnya dari pagi sehinggalah kemalam. Berita Abu Bakar r.a. menangis telah sampai ke pengetahuan para sahabat yang lain, maka berkumpullah mereka di hadapan rumah Abu Bakar r.a. dan sambil berkata: "Wahai Abu Bakar, apakah yang menyebabkan kamu menangis sehingga begini sekali keadaanmu? Sepatutnya kamu berasa gembira sebab agama kita telah pun sempuma."

Mendengar pertanyaan dari para sahabat maka Abu Bakar r.a. pun berkata: "Wahai para sahabatku, kamu semua tidak tahu tentang musibah yang menimpa kamu, tidakkah kamu tahu bahawa apabila sesuatu perkara itu telah sempuma maka akan kelihatanlah pula kekurangannya. Tahukah kamu dengan turunnya ayat tersebut bahawa ia menunjukkan perpisahan kita dengan Rasulullah s.a.w. semakin hamper. Hasan dan Husin akan menjadi yatim dan para isteri nabi akan menjadi janda."

Setelah para sahabat mendengar penjelasan dari Abu Bakar r.a. maka sedarlah mereka akan kebenaran kata-kata Abu Bakar itu, lalu mereka pun turut menangis dengan sekuat-kuatnya. Tangisan mereka kemudiannya telah didengari pula oleh para sahabat yang lain, maka mereka pun memaklumkan hal ini kepada Rasulullah s.a.w.

Berkata salah seorang daripada mereka, "Ya Rasulullah s.a.w., kami baru balik dari rumah Abu Bakar r.a. dan kami dapati ramai orang menangis dengan suara yang kuat di hadapan rumahnya. Apabila Rasulullah s.a.w. mendengar keterangan dari para sahabat, maka berubahlah muka Rasulullah s.a.w. dan dengan bergegas baginda menuju ke rumah Abu Bakar r.a..

Sebaik sahaja Rasulullah s.a.w. sampai di rumah Abu Bakar r.a. maka Rasulullah s.a.w. bertanya: "Wahai para sahabatku, mengapa kamu semua menangis?." Kemudian Saidina Ali r.a. berkata: "Ya Rasulullah, Abu Bakar r.a. berkata kepada kami, dengan turunnya ayat ini, ia memberi pertanda bahawa waktu kewafatanmu sudah pun terlalu hamper. Adakah ini benar ya Rasulullah?." Lalu Rasulullah s.a.w. berkata: “ Wahai para sahabatku, memang benar, semua yang dikatakan oleh Abu Bakar r.a. itu adalah benar belaka, dan sesungguhnya masa untuk aku meninggalkan kamu semua telah pun hampir. "

Sebaik sahaja Abu Bakar r.a. mendengar pengakuan Rasulullah s.a.w. itu, maka ia pun menangis dengan sekuat tenaganya sehingga jatuh pengsan, sementara Ali r.a. pula mengeletar seluruh tubuhnya. Dan para sahabat yang lain menangis dengan sekuat-kuat yang mereka mampu. Sehingga gunung-gunung, batu-batu, semua malaikat dilangit, cacing-cacing dan semua binatang baik yang di darat mahu-pun yang di laut turut menangis.

Kemudian Rasulullullah s.a.w. pun bersalam dengan para sahabat seorang demi seorang sambil berwasiat kepada mereka. Ada pendapat mengatakan Rasulullah saw hidup 81 hari selepas turunnya ayat tersebut, ada yang mengatakan baginda hidup 50 hari dan ada pula yang berpendapat baginda hidup 35 hari dan ada pula pendapat yang mengatakan baginda hidup 21 hari selepas turunnya ayat tersebut.

Pada saat ajal Rasulullah s.a.w. sudah dekat, baginda menyuruh Bilal melaungkan azan untuk menunaikan solat, lalu berkumpullah kaum Muhajirin dan Anshar di masjid Rasulullah s.a.w.. Kemudian Rasulullah s.a.w. menunaikan solat dua raka'at bersama mereka yang hadir. Setelah selesai mengerjakan solat baginda bangun dan naik ke atas mimbar dan berkata:

"Alharndulillah, wahai para muslimin, sesungguhnya aku adalah seorang nabi yang diutus dan mengajak manusia ke jalan Allah. Dan aku ini adalah sebagai saudara kandung kamu, yang kasih dan sayang pada kamu semua seperti kasih seorang ayah kepada anak. Oleh itu wahai sahabatku, kalau ada sesiapa di kalangan kamu yang ingin menuntut hak daripadaku, maka bangunlah dan tuntutlah hak kamu daripadaku sebelum aku dituntut di hari kiamat."

Rasulullah s.a.w. berkata demikian sebanyak 3 kali. Kemudian bangunlah seorang lelaki yang bernama 'Ukasyah bin Muhshan dan berkata: "Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah , kalau engkau tidak umumkan kepada kami berkali-kali, sudah tentu aku tidak mahu mengernukakan tuntutan ini. “Ya Rasulullah, aku masih ingat ketika dalam Peperangan Badar dahulu, aku bersamamu ya Rasulullah, pada masa itu aku mengikuti unta kamu dari belakang, setelah aku menghampirimu aku turun dari untaku dengan tujuan untuk mencium kaki engkau. Malangnya ketika itu engkau mengambil tongkat dan memukul untamu untuk berjalan cepat, dalam masa yang sama pukulan mu itu terkena tulang rusukku. Aku sakit ya Rasulullah. Oleh itu aku hendak tahu sama ada engkau sengaja memukul aku atau hendak memukul unta tersebut."

Rasulullah s.a.w. berkata kepada Ukasyah: "Wahai 'Ukasyah, Aku sengaja memukul mu." Kemudian Nabi s.a.w. berkata kepada Bilal r.a.: "Wahai Bilal, pergilah kamu ke rumah Fatimah dan ambilkan tongkat aku ke mari." Bilal pun keluar dari masjid menuju ke rumah Fatimah sambil meletakkan tangannya di atas kepala dengan berkata: Aduhai malangnya nasibku, "Rasulullah telah menyediakan dirinya untuk dibalas [diqishash]."

Sampai sahaja Bilal di rumah Fatimah maka Bilal pun memberi salam dan mengetuk pintu. Kemudian Fatimah menyahut dengan berkata: "Siapakah di pintu sana?." Jawab Bilal : "Aku Bilal bin Rabah , aku telah diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w. unluk mengambil tongkatnya. Kemudian Fatimah berkata: "Wahai Bilal, untuk apa ayahku meminta tongkatnya." Berkata Bilal r.a.: "Wahai Fatimah, Rasulullah s.a.w. telah menyediakan dirinya untuk diqishash." Maka bertanyalah Fatimah sambil menangis "Wahai Bilal, beritahu kepada ku siapakah manusia yang tergamak hatinya untuk menqishash Rasulullah s.a.w. itu ?."Bilal r.a. tidak menjawab perlanyaan Falimah sebaliknya terus membawa tongkat tersebut kepada Rasulullahs.a.w.

Setelah Rasulullah s.a.w. menerima tongkat tersebut, maka baginda pun menyerahkannya kepada 'Ukasyah. Melihatkan hal yang demikian maka datanglah Abu Bakar dan Umar r.a. tampil ke hadapan sambil berkata: "Wahai 'Ukasyah, janganlah kamu pukul Rasulullah tetapi kamu qishashlah kami berdua."

Apabila Rasulullah s.a.w. mendengar kata-kata Abu Bakar r.a. dan Umar r.a. maka dengan segera baginda berkata: "Wahai Abu Bakar, wahai Umar, duduklah kamu berdua sesungguhnya Allah s.w.t. telah menetapkan tempatnya untuk kamu berdua." Kemudian datang pula Saidina Ali r.a lalu berkata: "Wahai "Ukasyah! Aku adalah orang yang sentiasa berada di samping Rasulullah s.a.w. oleh itu kamu hendak pukul, maka pukullah aku dan janganlah kamu menyakiti Rasulullah s.a.w., Bukankah Rasulullah sedang sakit sekarang. Nabi saw bila mendengar kata-kata Saidina Ali, baginda bersabda : "Wahai Ali, duduklah kamu sesungguhnya Allah s.w.t. telah menetapkan tempatmu dan mengetahui isi hatimu."

Setelah itu Hasan dan Husin pun bangun sambil berkata: "Wahai 'Ukasyah, bukankah kamu tidak tahu bahawa kami ini adalah cucu Rasulullah s.a.w., tahukah kamu kalau kamu menqishash kami sama seperti kamu menqishash Rasulullah s.a.w." Mendengar kata-kata cucunya Rasulullah s.a.w. pun berkata: "Wahai buah hatiku, wahai cucu-cucuku sayang, duduklah kamu berdua." Biarlah Ukaiysah mengqisas aku.

Nabi s.a.w kemudiannya memandang Ukaisyah, "Wahai 'Ukasyah pukullah aku kalau kamu hendak memukul." Kemudian 'Ukasyah berkata: "Ya Rasulullah s.a.w., engkau telah memukul aku sewaktu aku tidak memakai baju., maka hendaklah engkau menanggalkan bajumu. Maka Nabi s.a.w. pun membuka bajunya, sebaik sahaja Rasulullah s.a.w. membuka baju maka menangislah semua yang hadir, melihat peristiwa yang menyayat hati ini.

'Ukasyah sebaik sahaja melihat tubuh badan Rasulullah s.a.w. maka ia pun mencium Rasulullah sambil berkata; "Aku tebus engkau dengan diriku ya Rasulullah, ya Rasulullah siapakah orang yang yang sanggup memukul engkau ya Rasulullah. Aku melakukan ini adalah untuk menyentuh badan engaku dengan badan aku. Moga-moga dengan sentuhan ini maka Allah s.w.t. memelihara tubuhku dari api neraka. Kemudian Rasulullah s.a.w. berkata kepada para sahabat : " Wahai para sahabat, dengarlah kamu sekalian, sekiranya kamu hendak melihat ahli syurga, maka inilah salah seorang daripadanya.”

Kemudian semua para sahabat berpeluk-pelukkan dan bersalam-salaman kerana gembira menyaksikan peristiwa yang sangat genting ini. Setelah itu para sahabat pun berkata kepada Ukaisyah, "Wahai 'Ukasyah, inilah keuntungan yang paling besar bagimu, engkau telah memperolehi darjat yang tinggi serta bertemankan Rasulullah s.a.w. di dalam syurga."

Apabila ajal Rasulullah s.a.w. makin hampir maka baginda pun memanggil para sahabat ke rumah Siti Aisyah r.a. dan beliau berkata: "Selamat datang kamu semua semoga Allah s.w.t. mengasihi kamu semua, aku berwasiat kepada kamu semua agar kamu semua bertaqwa kepada Allah s.w.t. dan mentaati segala perintahnya. Sesungguhnya hari perpisahan antara aku dengan kamu semua dekat. Kalau telah sampai ajalku maka hendaklah Ali yang memandikanku, Fadhl bin Abas hendaklah mcnuangkan air dan Usamah bin Zaid hendaklah menolong keduanya.

Setelah itu kamu kapanilah aku dengan pakaianku sendiri apabila kamu hendaki, atau kapanilah aku dengan kain yaman yang bewarna putih. Setelah selesai kamu memandikan aku, maka hendaklah kamu letakkan jenazahku di atas tempat tidurku di rumahku ini. Kemudian hendaklah kamu semua keluar sebentar mening-galkan aku. Pertama yang akan menshalatkan jenazahku ialah Allah s.w.t., kemudian Jibril a.s., diikuti pula oleh malaikat Israfil, seterusnya Mikail, dan yang akhir sekali ialah malaikat lzrail berserta dengan semua para pembantunya. Setelah itu barulah kamu semua masuk beramai-rarnai untuk mengerjakan solat jenazah ke atasku."

Sebaik sahaja para sahabat mendengar ucapan yang sungguh menyayat hati itu maka mereka pun menangis dengan nada yang keras dan berkata: "Ya Rasulullah s.a.w. engkau adalah seorang Rasul yang diutus kepada kami dan untuk semua, apabila engkau sudah tiada Ya Rasulullah kepada siapakah yang akan kami tanyai setiap persoalan yang timbul nanti?."Kemudian Rasulullah s.a.w. menjawab, "Dengarlah wahai para saha-batku, aku tinggalkan kepada kamu semua jalan yang benar dan jalan yang terang, dan telah aku tinggalkan kepada kamu semua dua penasihat. Yang satu daripadanya pandai bicara dan yang satu lagi diam sahaja. Yang pandai bicara itu ialah AI-Quran dan yang diam itu ialah maut. Apabila ada sesuatu persoalan yang rumit di antara kamu, maka hendaklah kamu semua kembali kepada AI-Quran dan Hadis-ku dan sekiranya hati kamu itu keras tidak mahu menerima nasihat maka lembutkan hatimu itu dengan mengambil pengajaran dari kematian."

Setelah Rasulullah s.a.w. berkata demikian, maka sakit Rasulullah s.a.w. semakin bertambah. Dalam bulan safar Rasulullah s.a.w. sakit selama 18 hari dan sering diziaiahi oleh para sahabat. Dalam sebuah kitab diterangkan bahawa Rasulullah s.a.w. diutus pada hari Isnin dan wafat pada hari Isnin. Pada hari Isnin penyakit Rasulullah s.a.w. bertambah berat, setelah Bilal r.a. selesaikan azan subuh, maka Bilal r.a. pun pergi ke rumah Rasulullah s.a.w.. Sesampainya Bilal r.a. di rumah Rasulullah s.a.w. maka Bilal r.a. pun memberi salam: "Assalamualaika ya Rasulullah." Lalu dijawab oleh Fatimah r.a.: "Rasulullah s.a.w. masih sibuk dengan urusan beliau." Setelah Bilal r.a. mendengar penjelasan dari Fatimah r.a. maka Bilal r.a. pun kembali ke masjid tanpa memahami kata-kata Fatimah r.a. itu.

Apabila waktu subuh hampir hendak lupus, lalu Bilal pergi sekali lagi ke rumah Rasulullah s.a.w. dan memberi salam seperti permulaan tadi, kali ini salam Bilal r.a. telah di dengar oleh Rasulullah s.a.w. dan baginda berkata; "Masuklah wahai bilal, sesungguhnya penyakitku ini semakin berat, oleh itu kamu suruhlah Abu Bakar mengimarnkan solat subuh berjemaah dengan mereka yang hadir." Setelah mendengar kata-kata Rasulullah s.a.w. maka Bilal r.a. pun berjalan menuju ke masjid sambil meletakkan tangan di atas kepala dengan berkata: "Aduh musibah." Sebaik sahaja Bilal r.a. sarnpai di masjid maka Bilal r.a. pun memberitahu Abu Bakar tentang apa yang telah Rasulullah s.a.w. katakan kepadanya.

Abu Bakar r.a. tidak dapat menahan dirinya apabila ia melihat mimbar kosong maka dengan suara yang keras Abu Bakar r.a. menangis sehingga ia jatuh pengsan. Melihatkan peristiwa ini maka riuh rendah dalam masjid, sehingga Rasulullah s.a.w. bertanya kepada Fatimah r.a.; "Wahai Fatimah apakah yang telah berlaku?." Maka Fatimah r.a. pun berkata: "Kekecohan kaum muslimin, sebab engkau tidak pergi ke masjid ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah s.a.w. memanggil Ali r.a. dan Fadhl bin Abas, lalu Rasulullah s.a.w. bersandar kepada kedua mereka dan terus pergi ke masjid. Setelah Rasulullah s.a.w. sampai di masjid maka beliau pun bersolat subuh bersama dengan para jemaah.

Setelah selesai solat subuh maka Rasulullah s.a.w. pun berkata: "Wahai kaum muslimin, semoga kamu semua sentiasa berada dalam pertolongan dan pemeliharaan Allah, oleh itu hendaklah kamu semua bertaqwa kcpada Allah s.w.t. dan mengerjakan segala perintahnya. Sesungguhnya sebentar lagi aku akan meninggalkan kamu semua, dan hari ini adalah hari pertama aku di akhirat dan hari terakhir aku di dunia."

Setelah berkala demikian maka Rasulullah s.a.w. pun pulang ke rumah beliau. Kemudian Allah s.w.t. mewahyukan kepada malaikat lzrail: "Wahai lzrail, pergilah kamu kepada kekasihku dengan sebaik-baik rupa, dan apabila kamu hendak mencabut rohnya maka hendaklah kamu melakukan dengan cara yang paling lembut sekali. Apabila kamu pergi ke rumahnya maka mintalah izin lerlebih dahulu, kalau di izinkan hendaklah kamu masuk, kalau tidak izinkan janganlah kamu masuk dan hendaklah kamu kembali padaku."

Sebaik sahaja malaikat lzrail mendapat perintah dari Allah s.w.t. maka malaikal lzrail pun turun dengan menyerupai orang Arab Badwi. Setelah malaikat lzrail sampai di hadapan rumah Rasulullah s.a.w. maka ia pun memberi salam: "Assalaamu alaikum untuk kamu semua sekalian, wahai penghuni rumah nabi dan sumber risaalah, bolehkan aku masuk?" Apabila Fatimah mendengar ada orang memberi salam maka ia-pun berkata; "Wahai hamba Allah, Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. hari ini sedang sibuk disebabkan sakitnya yang semakin berat."

Kemudian malaikat lzrail berkata lagi seperti dipermulaannya, dan kali ini ucapan salam malaikat Izrail telah didengari oleh Rasulullah s.a.w. dan Rasulullah s.a.w. pun bertanya kepada Falimah r.a.: "Wahai Fatimah, siapakah di depan pintu itu." Maka Fatimah r.a. pun berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang Arab badwi sedang memanggil mu, dan aku telah katakan kepadanya bahawa engkau sedang sakit, sebaliknya dia memandang aku dengan tajam sehingga mcnggigil badanku. "

Kemudian Rasulullah s.a.w. berkata; "Wahai Fatimah, tahu-kah kamu siapakah orang itu?." Jawab Fatimah; "Tidak wahai Rasulullah " Dia adalah malaikat lzrail, malaikat yang akan memutuskan segala nafsu syahwat, malaikat yang memisahkan perkumpulan anak dan isteri, dan malaikat yang membanyakkan kubur." Fatimah r.a. tidak dapat menahan air matanya lagi setelah mengetahui bahawa saat perpisahan dengan ayahandanya akan berakhir, dia menangis sepuas-puasnya.

Apabila Rasulullah s.a.w. mendengar tangisan Falimah r.a. maka baginda pun berkata: " Wahai Fatimah, Janganlah engkau menangis wahai Fatimah, selepas aku wafat engkaulah orang yang pertama sekali dalam keluargaku yang akan bertemu dengan aku." Kemudian Rasulullah s.a.w. pun menjemput malaikat lzrail untuk masuk ke dalam rumah. Maka malaikat lzrail pun masuk dengan mengucap: "Assalamuaalaikum ya Rasulullah." Lalu Rasulullah s.a.w. menjawab: "Wa alaikas salamu, wahai lzrail engkau datang menziarahi aku atau untuk mencabut rohku?" Maka berkata malaikat lzrail: "Kedatanganku adalah untuk menziarahimu dan sekaligus untuk mencabut rohmu, itupun kalau kamu izinkan, kalau kamu tidak izinkan maka aku akan kembali." Berkata Rasulullah s.a.w.: "Wahai lzrail, di manakah kamu tinggalkan Jibril?" Berkata lzrail: "Saya tinggalkan Jibril di langit dunia, semua para malaikat sedang kedatanganmu."

Tidak beberapa saat kemudian Jibril a.s. pun turun dan duduk dekat kepala Rasulullah s.a.w. Apabila Rasulullah s.a.w. melihat kedatangan Jibril a.s. maka Rasulullah s.a.w. pun berkata: "Wahai Jibril, tahukah kamu bahawa ajalku sudah dekat" Berkata Jibril a.s.: "Ya aku memang tahu." Rasulullah s.a.w. bertanya lagi: "Wahai Jibril, beritahu kepadaku kemuliaan yang menggembirakan aku disisi Allah s.w.t." Berkata Jibril a.s.: "Sesungguhnya semua pintu langit telah dibuka, para malaikat bersusun rapi menanti rohmu dilangit. Kesemua pintu-pintu syurga telah dibuka, dan kesemua para bidadari sudah berhias menanti kehadiran rohmu."

Berkata Rasulullah s.a.w.: "Alhamdulillah, sekarang kamu katakan pula tentang umatku di hari kiamat nanti." Berkata Jibril a.s.: "Allah s.w.t. telah berfirman yang ber-maksud: "Sesungguhnya aku telah melarang semua para nabi masuk ke dalam syurga sebelum engkau masuk terlebih dahulu, dan aku juga melarang semua umat memasuki syurga sebelum umatmu memasuki syurga." Berkata Rasulullah s.a.w.: "Sekarang aku telah puas hati dan telah hilang rasa susahku." Kemudian Rasulullah s.a.w. berkata: "Wahai lzrail, dekatlah kamu kepadaku."

Selelah itu Malaikat lzrail pun memulakan tugasnya. Perlahan-lahan ruh Rasulullah ditarik keluar. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh, urat-urat lehernya menegang. “ Wahai Jibril, alangkah sakitnya sakaratul maut ini.” Perlahan Rasulullah mengaduh. Fatimah terpejam, Saidina Ali yang berada disampingnya tunduk manakala Jibril memalingkan muka. Daripada Nabi saw. Wahai Jibril jijikkah engkau melihat wajahku ku buat terakhir hingga engkau memalingkan wajahmu daripadaku ?” Jawab Jibril, Ya Rasulullah Siapakah yang sanggup, melihat kekasih Allah dijemput ajal,” kata Jibril.

Anas bin Malik r.a. berkata: "Apabila roh Rasulullah s.a.w. telah sampai di dadanya, baginda telah bersabda: "Aku wasiatkan kepada kamu agar kamu semua menjaga shalat dan apa-apa yang telah diperintahkan ke atasmu." Ali r.a. berkata: "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. ketika menjelang saat-saat terakhir, telah mengerakkan kedua bibir beliau sebanyak dua kali, dan saya meletakkan telinga, saya dengan Rasulullah s.a.w. berkata: "Umatku, umatku."


Wallahualam.


Kuliah Maghrib,

Ust. Mohd Hishamuddin bin Mansor.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.