Wednesday, August 12, 2009

3 macam zalim


Dari seorang sahabat yang bernama Jabir r.anhu, telah bersabda Rasulullah saw,

اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فان الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم

Maksudnya : Takutlah kamu sekelian daripada perbuatan zalim, kerana sesungguhnya perbuatan zalim itu merupakan kegelapan di hari Qiamat, dan takutlah kamu sekelian daripada sifat kikir, kerana sesungguhnya sifat kikir itu telah merosakkan orang-orang yang sebelummu. Sifat kikir telah menyebabkan mereka menumpahkan apa-apa yang diharamkan kepada mereka.

Kata sebilangan ulama, zalim itu ada tiga macam :

1.Zalim yang diampuni oleh Allah SWT apabila Dia kehendaki seperti meninggalkan solat, tidak berpuasa, tidak mengeluarkan zakat, tidak mahu menunaikan Haji ( padahal dia mampu untuk menunaikannya) serta melanggar apa-apa yang diharamkan.

2.Zalim yang tidak diampuni oleh Allah SWT iaitu seperti syirik. Firman Allah SWT dalam surah an-Nisa : 48),

Maksudnya : Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya, Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sesungguhnya ia Telah melakukan dosa yang besar.

3.Zalim yang Allah akan memutuskan hukumannya di akhirat kelak iaitu kezaliman yang dilakukan sesama makhluk. Misalnya, Ghibah, dusta, adu domba, pembunuhan tanpa hak, memukul, mengumpat dan lain-lain yang sejenis dengannya.

Daripada Abu Hurairah r.aanhu, bahawa Nabi saw bersabda :

من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض او من شئ أخر فليستحله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ان كان له عمل صالح أخذ منه بقدر المظلمة وان لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبع وحملت عليه

Maksudnya : Barangsiapa yang ada padanya hak milik saudaranya dalam bentuk kehormatan atau hak milik lainnya, hendaklah dia minta dihalalkan sekarang, sebelum tiba waktu yang tidak lagi dinar dan dirham (Hari Qiamat), apabila dia mempunyai amal kebajikan, maka akan di ambil amal kebajikannya sebanyak hak milik itu, dan apabila dia tidak mempunyai amal kebajikan, maka dia terpaksa menerima keburukkan saudara (yang diambil haknya)untuk dibebankan kepadanya)

Beradasarkan hadis ini ulama menyatakan, Tidak ada satu dosa yang lebih besar daripada melakukan kezaliman. Kerana sesunguhnya dosa-dosa itu apabila terjadi antara kamu dengan Allah Taala, sesungguhnya Allah Taala adalah Tuhan Yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, Akan tetapi dosa-dosa yang terjadi di antara kamu sesama manusia, maka tidak ada usaha lain melainkan hendaklah kamu meminta kerelaannya.

Dari Maimun bin Mahran : Sesungguhnya seseorang yang menganiayai orang lain, maka apabila dia berkeinginan meminta kerelaannya, akan tetapi sudah tertinggal saatnya mungkin kerana orang yang dizalimi sudah meninggal dunia) maka hendaklah dia membaca Istighfar untuknya tiap-tiap selesai solat, maka moga-moga dia akan terlepas dari dosa kezaliman yang dilakukannya.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.