Monday, August 31, 2009

Rahmat iman kepada manusia

KEHADIRAN Nabi Muhammad saw selain membawa khabar gembira dan menakutkan kepada umat manusia, baginda juga diutus untuk membawa rahmat kepada sekelian alam. Hal ini terkandung dalam al-Quran melalui firman Allah yang bermaksud: “Tidak Aku utuskan engkau (Wahai Muhammad) melainkan untuk membawa rahmat kepada sekelian alam.” – (Surah al-Anbia: ayat 107).

Antara rahmat terbesar yang dibawa baginda kepada umatnya ialah rahmat iman. Lebih 1,400 tahun lalu, rahmat ini berjaya mengeluarkan masyarakat Arab Jahiliah daripada gelombang kehidupan yang penuh kesesatan kepada jalan hidup disinari kebenaran, keadilan dan keharmonian. Rahmat ini juga mengikat tali persaudaraan kabilah Arab yang sebelumnya adalah bangsa yang sering bersengketa kemudian apabila dipancarkan cahaya iman ke dalam dada mereka, akhirnya mereka menjadi bangsa bermaruah, mempunyai jati diri, bersatu dan berpadu.

Gambaran ini dijelaskan dalam al-Quran melalui firman Allah yang bermaksud: “Dan berpegang teguhlah kamu sekelian dengan tali Allah (agama Islam) dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan (ketika jahiliah dulu), lalu Allah menyatukan antara hati kamu (sehingga kamu bersatu padu), maka jadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dulu telah berada di tepi jurang api neraka (disebabkan kekufuran kamu ketika jahiliah), lalu Allah selamatkan kamu daripada neraka itu. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat keterangannya, supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya”. – (Surah Ali Imran, ayat 103).

Ketika baginda saw berhijrah ke Madinah, institusi utama yang baginda bina ialah masjid. Tujuan utama ialah untuk mendidik, mentarbiah dan mengisi dada sahabat agar mereka memiliki iman yang mantap serta kamil (sempurna). Misi Rasulullah saw ini berjaya dengan cemerlang apabila generasi sahabat tanpa banyak soal dan bicara sanggup mengangkat senjata mempertaruhkan nyawa dalam peperangan Badar. Sedangkan, ada antara mereka baru saja memeluk Islam.

Iman ertinya aman dan tenteram, manakala dari sudut ilmu tauhid diistilahkan sebagai berikrar dengan lidah, membenarkan di dalam hati dan membuktikannya dengan amalan segala ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Ringkasnya, iman mengandungi tiga unsur utama iaitu ucapan lisan, keyakinan hati serta pelaksanaan amalan dengan anggota badan.

Ketiga-tiga unsur ini perlu digerakkan serentak, seiring dan bersepadu. Justeru, tidak boleh jika salah satu daripadanya dipinggirkan atau ketinggalan. Untuk mudah difahami, seseorang itu tidak dikatakan sempurna imannya jika lidahnya saja menyebut: “Tiada Tuhan melainkan Allah”, tetapi hatinya seolah-olah tidak terasa kewujudan dan kebesaran Allah sebagai Tuhan yang Maha Pencipta. Segala amal ibadah atau apa saja kebaikan yang dilakukan bukan kerana Allah tetapi bertujuan untuk mendapat penghormatan makhluk atau mungkin juga kerana terpaksa semata-mata. Golongan ini bukan saja amalannya tidak bernilai di sisi Allah, malah bakal mendapat kecelakaan daripada-Nya seperti firman Allah bermaksud: “Maka kecelakaan besar bagi orang yang mengerjakan solat (iaitu) mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. (Juga) bagi orang yang berkeadaan riak (dalam ibadat dan bawaannya)”. – (Surah Al-Maun: ayat 4-6).

Begitu juga tidak sempurna iman seseorang itu apabila amalan kehidupannya jauh menyimpang daripada panduan dan peraturan Allah swt. Malah, lebih buruk lagi, jika seseorang itu mengaku beriman, tetapi seolah-olah tidak takut kepada balasan dosa dan azab neraka, apabila melakukan maksiat dan kemungkaran secara terus-menerus tanpa henti, sekali gus melampaui batas sempadan (hudud) yang ditetapkan Allah. Golongan ini dianggap paling hina di sisinya. Firman Allah bermaksud: “Kemudian, Kami kembalikannya kepada serendah-rendah peringkat orang yang rendah. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus.” – (Surah At-Tin: ayat 5-6).

Tidak boleh dinafikan, betapa rahmatnya iman itu kerana ia adalah pencetus utama atau pendorong seseorang untuk melakukan kebaikan. Bagi mereka yang mendapat hilawatul iman (kemanisan iman), rahmat kebaikan itu bukan saja dinikmati dirinya tetapi turut dirasai masyarakat dan negara. Sebagai contoh, iman mendorong seseorang Muslim mengerjakan ibadat solat, sedangkan ibadat solat jika ditunaikan secara sempurna, mampu mencegah seseorang daripada melakukan kemungkaran. Tidak melakukan kemungkaran itu bukan saja baik kepada individu itu tetapi juga kepada masyarakat dan negara. Dalam keluarga, apabila bapa memelihara amanah solat dengan baik, secara tidak langsung akan melahirkan sifat amanah pada dirinya untuk memelihara keluarga.

Apabila keluarga dapat dipelihara dengan baik, Insya-Allah akan lahir masyarakat sejahtera yang dapat menyumbang kepada keharmonian negara. Negara yang baik, aman dan sentosa akan mencapai maksud “baldatun toiyibah warabbun ghafur (negara yang baik serta mendapat keampunan Tuhan). Contoh lain, iman mendorong seseorang itu mengeluarkan zakat. Ibadah zakat bukan saja membawa keberkatan serta menyuburkan rezeki kepada orang yang mengeluarkannya, malah lebih daripada itu ia memupuk perasaan mahabbah (kasih sayang) antara golongan berada dengan golongan tidak berada. Zakat melahirkan individu yang ada semangat rajin berusaha, berani berdaya saing, inovatif dan produktif.

Ibadat puasa, ia bukan saja memberi ‘pulangan lumayan’ dari sudut penyihatan badan dan fizikal, tetapi turut menyemai sikap sabar dalam diri seseorang. Sikap sabar dan toleransi, jika diamalkan dalam hidup bermasyarakat akan melahirkan kerukunan dan keharmonian dalam sesebuah negara.

Begitu juga dengan amalan haji. Amalan ini lambang perpaduan umat sejagat yang didorong oleh perasaan iman dan takwa kepada Allah swt. lbadat haji jika dilaksanakan secara betul dan sempurna mampu melahirkan perasaan insaf bahawa semua manusia adalah sama di sisi Allah, tiada yang membezakan mereka, melainkan ketakwaan kepadanya. Semua ibadat, tidak kira sama ada kecil atau besar, apabila iman mendorong atau mencetus seseorang untuk melakukannya, nescaya ia akan memberi input yang baik (kesan positif) kepada semua pihak.

Turun naiknya darjat keimanan seseorang itu bergantung kepada orang yang memilikinya. Sabda Rasulullah saw bermaksud: “Berpagi-pagi seorang Mukmin, petang dia kafir, petang Mukmin, malamnya kafir, malam Mukmin siang atau subuh kafir “. Berikutan rahmat iman itu sungguh bernilai dan berharga, ia perlu dipelihara dan diperkasakan. lbarat bateri apabila lemah, ia tidak mampu menyumbangkan alat yang digunakan. Iman juga perlu ‘dicas’ atau diperbaharui dari semasa ke semasa sebagaimana Rasulullah saw sering mengajak sahabat memperbaharui iman dengan sabdanya bermaksud: ‘Marilah kita duduk sebentar untuk memperbaharui iman kita. Bertanya sahabat: Bagaimana cara hendak memperbaharui iman kita? Jawab Rasulullah, dengan mengucap kalimah Lailahaillallah.’

Selain mengucap kalimah Lailahaillallah, iman juga boleh dipelihara dan dipertingkatkan dengan cara memperbanyakkan amalan sunat secara mulazamah (berterusan) dan mujahadah (bersungguh-sungguh). Amalan seperti membaca al- Quran, berzikir, bertasbih, bangun mengerjakan solat sunat pada waktu malam, bertafakur, memerhati dan meneliti kebesaran Allah, berpuasa sunat, menghampirkan diri dengan ulama, di samping tidak sekali-kali meminggirkan amalan wajib yang diperintahkan, Insya Allah boleh membantu ke arah itu. Jika rahmat iman ini berjaya dipelihara dan disuburkan, ia bukan saja mampu membentuk keunggulan peribadi seseorang insan, malah segala masalah sosial atau apa saja yang membelenggu masyarakat, negara dan dunia pada hari ini dapat dirungkaikan. Jika ini berlaku, nescaya sejarah kegemilangan Islam akan pasti berulang.

Disiarkan dalam akhbar Utusan Malaysia pada 10 hb Julai 2001

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.