Tuesday, February 2, 2010

Adik-adikku, jika misionari Kristian bertanya maka jawablah…..

Kata misionari Kristian :
Anda percaya bahawa Nabi Isa tidak wafat ? Kerana dalam kitab al-Quran anda ada menyatakan hal sedemikian iaitu surah An-Nisaa’ ayat 157-158,

“Dan Karena Ucapan mereka: "Sesungguhnya kami Telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah ", padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. (157) Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana “(158).

Nanti dulu...., cuba anda lihat pula surah Ali-‘Imran ayat 55,

“(Ingatlah), ketika Allah berfirman : “Hai Isa, sesungguhnya Aku akan mewafatkan kamu dan mengangkat kamu kepadaKu serta membersihkan kamu dari orang-orang-orang kafir …” (55)

Juga dalam surah al-Maidah ayat 117,

“Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (untuk mengatakan), “Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu”, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka.. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu.”

Kedua-dua ayat di atas menjelaskan kewafatan Nabi Isa bukan ? Jadi, bagaimana ayat-ayat Al-Quran kamu kontradiks antara satu sama lain ?

Jawapan :

Wahai adik-adikku,

Jawablah…, sebenarnya tidak ada kontradiks dalam ayat-ayat Al-Quran kerana perkataan Mutawaffika yang berasal daripada perkataan wafat mengandungi dua pengertian. Pengertian pertama ialah mematikan, manakala pengertian yang kedua ialah menidurkan.

Contoh Al-Quran menggunakan perkataan wafat yang bermakna tidur boleh dilihat dalam surah Al-An’aam ayat 60,

“Dan Dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari, Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari .. ”

Justeru, untuk menentukan sama ada perkataan mutawaffika yang terdapat dalam Al-Quran surah al-‘Imran ayat 55 dan surah al-Maidah ayat 117, adakah pengertiannya membawa maksud mewafatkan (mematikan) Nabi Isa atau menidurkan baginda, maka umat Islam perlu rujuk kepada surah An-Nisaa ayat 157-158 yang menerangkan bahwa Nabi Isa a.s tidak disalib dan tidak wafat (mati).

Oleh itu perkataan mutawaffika dalam surah Al-‘Imran ayat 55 dan surah al-Maidah ayat 117 membawa maksud menidurkan atau merehatkan Nabi Isa a.s. Hanya Allah SWT sahaja yang Maha Mengetahui bagaimana baginda ditidurkan.

Wallahualam,

p/s : Petikan dari buku yang bakal saya siapkan bertajuk “ Jika misionari Kristian bertanya anda…”

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.