Friday, March 5, 2010

Ambil iktibar dari kisah kaum Nabi Lut a.s ....


Pesta Gay di Kuala Lumpur...

Catatan sejarah menceritakan bahawa Nabi Lut mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Nabi Ibrahim a.s. Ada riwayat yang menceritakan bahawa ayah Nabi Lut adalah saudara kandung kepada Nabi Ibrahim a.s. Setelah berlaku peristiwa di mana Nabi Ibrahim di bakar oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim berpindah dari Kufah ke Syam. Dalam perpindahan ini Nabi Lut ikut serta. Bapa saudaranya itu memulakan kehidupan baru di Syam.

Sampailah satu ketika dia berpisah dengan Nabi Ibrahim apabila Allah SWT melantiknya sebagai Rasul dan memerintahkannya pergi ke satu tempat yang bernama Sodom. Sodom merupakan satu negeri yang terletak di pinggir Laut Mati, yang juga di sebut sebagai Dead Sea. Persoalannya, mengapa Allah SWT utuskan Nabi Lut ke tempat yang bernama Sodom ? Untuk mencari jawapannya kita rujuk Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 28,

Di hotel Prince World ...

Dan (Ingatlah) ketika Luth berkata pepada kaumnya:

"Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu".

Apakah perbuatan keji yang dilakukan oleh penduduk Sodom ini sehingga di utuskan seorang Rasul untuk memberi peringatan ? Ayat seterusnya menceritakan,

"Apakah Sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain Hanya mengatakan: "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar".


Terus berseronok ...

Maksudnya perangai keji orang Sodom ini tidak lain, melainkan suka bersetubuh sesama lelaki (homoseksual), kemudian suka menyamun, merampas dan merompak harta orang diikuti dengan melakukan kemungkaran seperti minuman keras, bercakap kotor, lucah dan suka memaki hamun orang. Semua benda-benda yang disebutkan tadi sudah menular dan sudah wujud dalam masyarakat kita hari ini.

Apabila Nabi Luth mengingatkan kaumnya supaya bertaubat, mohon ampun kepada Allah SWT, maka kaumnya menjawab dalam keadaan sombong, ‘kalau betul ada azab Allah SWT, ayuh datangkan azab itu kepada kami, kami sudah tidak sabar-sabar untuk menerima azab Allah itu, kalau betul engkau ini orang yang benar.

Nabi Luth pun berdoa kepada Allah SWT: "Ya Tuhanku, tolonglah Aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu".


Berpeluk dan bercium...

Maka Allah SWT berfirman pada ayat yang seterusnya,

"Dan tatkala utusan kami (para malaikat) datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk negeri (Sodom) ini; Sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim".

Dalam ayat ini menyatakan bahawa Allah SWT telah mengutus beberapa utusan yang terdiri daripada malaikat untuk dikirim ke negeri Sodom. Tetapi sebelum utusan-utusan malaikat ini sampai ke negeri Sodom, mereka singgah bertemu Nabi Ibrahim (pada ketika itu berada di Palestin) untuk menyampaikan khabar gembira bahawa Nabi Ibrahim akan dikurniakan seorang anak dari isterinya yang bernama Sarah.

Setelah menyampaikan khabar gembira tersebut, utusan-utusan yang terdiri daripada malaikat ini pun berkata kepada Ibrahim, Wahai Ibrahim selepas ini kami akan ke negeri anak saudaramu Luth untuk kami hancurkan penduduk negeri tersebut. Nabi Ibrahim yang tahu negeri Sodon akan dihancurkan, cukup bimbang akan keselamatan anak saudaranya Nabi Luth.


Menuju ke puncak .....kehancuran!

Dalam ayat yang berikutnya Allah SWT menceritakan,

Nabi Ibrahim berkata : "Sesungguhnya di kota itu ada Luth". Jawab para malaikat, "Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya, dia termasuk orang-orang yang (akan dibinasakan) tertinggal.

Allah SWT berfirman lagi,

"Dan tatkala datang utusan-utusan kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah Karena (kedatangan) mereka, dan (merasa) tidak punya kekuatan untuk melindungi mereka dan mereka berkata: "Janganlah kamu takut dan jangan (pula) susah. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu, kecuali isterimu, dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan)".

Dalam ayat di atas diceritakan apabila utusan-utusan yang terdiri daripada Malaikat itu datang bertemu dengan Nabi Lut mereka berupa lelaki-lelaki kacak yang rupawan menyebabkan Nabi Lut merasa bimbang takut-takut kaumnya akan buat sesuatu yang tidak elok kepada malaikat-malaikat ini.

Namun malaikat memberitahu kepada Nabi Lut, kamu tidak usah bimbang dengan keselamatan kami sebaliknya kamilah yang akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikut kamu melainkan isteri kamu yang sering menghalang kamu daripada melakukan kebaikan.


Pasangan gay di barat...

Firman Allah SWT yang berikutnya,

"Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit ke atas penduduk kota Ini Karena mereka melakukan perbuatan fasik. (34). Dan Sesungguhnya kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata[1152] bagi orang-orang yang berakal".(35)

Allah SWT tidak menyatakan apakah azab yang dikenakan ke atas kaum Bani Luth. Ada yang mengatakan buminya diterbalikkan, iaitu yang di atas diterbalikkan ke bawah dan yang bawah di terbalikkanke atas. Tapi kemungkinan besar yang dimaksudkan dengan azab di sini ialah azab gunung berapi yang menumpahkan larvanya ke seluruh penduduk Sodom.

Dan Allah SWT memberitahu kesan bekas runtuhan negeri Sodom ini boleh dilihat sehingga sekarang sebagai renungan dan pengajaran kepada orang-orang yang berakal. (Jejak Rasul pernah buat penggambaran di lokasi di mana letaknya Bandar Sodom ini iaitu terletak di pinggir laut mati berhampiran dengan Jordan dan Palestine.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.