Tuesday, March 9, 2010

Bolehkah bersahabat atau berguru dengan bunian ?

Didatangi langsuir ?

Siapakah Bunian ? Adakah benar dakwaan sesetengah pihak yang mengatakan orang bunian lebih hebat dari sudut keIslaman, keilmuan dan kealimannya berbanding dengan manusia ? Jika benar, bolehkah manusia berguru dengan mereka ?

Jawapan

Bunian termasuk sekelompok makhluk halus yang wujud di alam ini. Makhluk halus ini berbeza daripada manusia dari sudut rupa bentuk, kebolehan dan keinginan. Ia dicipta oleh Allah SWT untuk hidup dalam masyarakat mereka dengan cara dan adat resam mereka yang tersendiri.

Setakat ini belum ada keputusan muktamad apakah makhluk yang bernama bunian ini termasuk dalam golongan Jin atau Qareen, atau syaitan atau iblis ? Namun menurut Prof. Dato’ Dr. Haron Din, beliau lebih mengkategorikan makhluk ini sebagai Qareen.

Islam menyarankan agar manusia hendaklah bersahabat dengan sesama manusia sahaja, tidak boleh sama sekali dengan makhluk halus. Sebagai contoh Al-Quran menjelaskan bahawa makhluk halus dalam kelompok Jin sanggup untuk menolong manusia jika diminta, tetapi kesanggupan mereka untuk menolong itu nanti lebih banyak mengundang padah kepada manusia.


Dalam botol ni ada jin ?

Firman Allah SWT,

وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا (6)

Maksudnya : Dan bahawa sesungguhnya adalah (amat salah perbuatan) beberapa orang manusia , menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan daripada ketua-ketua golongan Jin, kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan Jin bertambah sombong dan jahat.
(Surah Al-Jin, ayat 6 )

Daripada ayat di atas, dapat kita fahami bahawa memang ada manusia yang menjalin hubungan dengan Jin dengan meminta pertolongan daripada mereka, tetapi kesan buruk daripada hubungan itu akan menimpa manusia itu sendiri.

Mengenai Qareen pula, Allah SWT berfirman ;

ومن يكن الشيطن له قرينا فساء قرينا (38)

Maksudnya : Dan sesiapa yang mengambil Syaitan itu menjadi kawannya, maka seburuk-buruk kawan ialah Syaitan. (Suran An-Nisa, ayat 38)

Dalam ayat di atas dapat kita fahami bahawa Qareen itu adalah Syaitan. Dan seburuk-buruk sahabat ialah Syaitan. Secara logiknya, kalaulah baik macam mana pun makhluk halus ini dengan manusia, tiba-tiba satu masa nanti kalau kita berselisih dengan mereka, pada ketika itu mereka akan melakukan sesuatu perkara yang tidak baik kepada kita. Mereka tentu akan mengambil kesempatan di atas kekurangan manusia yang tidak boleh melihat mereka.


Setiap yang bernyawa pasti akan mati...

Apabila ini terjadi maka sudah pasti ketenangan hidup seseorang itu akan musnah. Dirinya akan dihantui kebimbangan. Bimbang kerana kawan yang baik selama ini telah menjadi musuh, dan pada bila-bila masa akan datang melakukan sesuatu tindakan buruk ke atas dirinya. Sebab itu Islam melarang sama sekali kita menjadikan mereka sebagai sahabat.

Dakwaan yang mengatakan makhluk halus lebih hebat keislaman dan keilmuannya berbanding dengan manusia adalah tidak benar. Jika mereka lebih hebat daripada manusia maka sudah tentulah Allah SWT akan melantik mereka menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Al-Quran menjelaskan bahawa manusia adalah makhluk yang diberi kemuliaan mengatasi makhluk-makhluk yang lain. Firman Allah SWT,

ولقد كرمنا بنى ءادم وحملنهم فى البر والبحر ورزقنهم من الطيبت
وفضلنهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا (70)

Maksudnya : Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam ; dan Kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut ; dan Kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda yang baik-baik serta Kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya berbanding dengan makhluk-makhluk yang telah Kami ciptakan. (Surah Al-Isra’, ayat 70)

Pernah berlaku dalam sejarah, seorang ulama besar Islam Sheikh Abdul Wahab As-Sya’rani pernah diajukan soalan oleh makhluk halus yang berbunyi, “ Kami dalam masyarakat Jin telah bertanya kepada ulama-ulama besar dari kalangan kami, bolehkah Allah SWT menganugerahkan kepada makhluk pengetahuan yang sama dengan pengetahuan-Nya atau pun tidak boleh ? Kami telah tanya soalan ini kepada ulama-ulama kami, tetapi malngnya mereka tidak boleh menjawabnya .”

Sheikh Abdul Wahab As-Sya’rani menjelaskan, tidak mungkin. Kerana Allah SWT tidak akan melakukan sesuatu perkara yang berlawanan dengan sifat kekudusan-Nya iaitu tidak apa pun yang sebanding dengan-Nya.

Justeru, tidak boleh bagi manusia untuk belajar dan berguru sesuatu ilmu daripada makhluk halus.

Rujukan,

www.darussyifa.org

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.