Monday, March 28, 2011

Alam Cakerawala Bukti Kekuasaan Allah

Buku ini diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan sempena Konvensyen Falak pada 26 hingga 27 March 2011

Allah SWT menjelaskan pergerakan bulan yang berada tetap di paksinya mengelilingi bumi bertujuan untuk memberi faedah kepada manusia mengetahui bilangan hari, bulan, musim dan tahun.

Firman Allah SWT,

"Dia lah yang menjadikan matahari bersinar-sinar (terang-benderang) dan bulan bercahaya, dan Dia lah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu (berpindah-randah) pada tempat-tempat peredarannya masing-masing) supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayatNya (tanda-tanda kebesaranNya) satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui (hikmat sesuatu yang dijadikan-Nya)". (Yunus 005)

Bagi golongan yang beriman, mereka boleh mengetahui masa untuk beribadat seperti waktu solat, berpuasa di bulan Ramadhan dan menunaikan fardhu Haji di Baitullah dan sebagainya. Dalam urusan muamalat pula mereka boleh mengetahui habisnya tempoh dalam hal sewa menyewa, gadaian, upah dan pelbagai lagi urusan di dunia.

Selain itu Allah SWT juga menjelaskan perbezaan di antara cahaya matahari dan bulan. Hal ini diterangkan melalui firman-Nya,

"Dan Ia menjadikan padanya bulan sebagai cahaya serta menjadikan matahari sebagai lampu (yang terang-benderang)" (Nuh 016)

Jika diperhatikan dalam al-Quran, Allah SWT sentiasa menyifatkan matahari sebagai lampu (pelita) yang bersinar, sedangkan bulan disifatkan-Nya sebagai cahaya. Apakah perbezaan di antara kedua-duanya ?

Kemajuan sains mendapati bahawa cahaya matahari datang dari zat matahari itu sendiri. Oleh itu ia menjadi lampu atau pelita yang bersinar. Sedangkan bulan tidak, ia hanya menerima cahaya daripada matahari kemudian memantulkannya pula ke bumi.

Firman Allah SWT,

"Dan Kami telah mengadakan matahari menjadi lampu yang terang-benderang cahayanya?" (an-Nabaa 013)

Walaupun cahaya bulan pula tidak setanding dengan cahaya matahari tetapi ia tetap mengasyikkan mata memandang terutama ketika di bulan purnama. Memandang bulan yang indah memberi kerehatan dan ketenangan pada fikiran juga minda manusia.

Petikan dari buku,

Alam Cakerawala Bukti Kekuasaan Allah SWT
Sempena Konvensyen Falak
Jabatan Mufti Negeri Sembilan pada 26-27 hb March 2011

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.