Sunday, March 27, 2011

Berkursus Tafaqquh Haji di Kelana Jaya

Hari ini dan semalam saya berada di kompleks Haji Kelana Jaya kerana mengikuti kursus intensif Tafaqquh Haji bagi Guru-Guru Pembimbing Ibadah Haji peringkat zon tengah iaitu Kuala Lumpur, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan.

Inilah kali pertama saya menyertai kursus seperti ini. Di kalangan peserta ada yang sudah berpengalaman berbelas-belas kali sebagai Mutawwif Haji.

Topik yang menjadi perbincangan

Ada dua topik yang dibincang dan ditelaah iaitu permasalahan haidh dan Istihadhah serta perkara-perkara larangan ihram (muhramat ihram).


Kitab turas yang menjadi rujukan para peserta ialah “Bughyah at-Tullab” karangan Syeikh Daud bin Abdullah bin Idris al-Fathani.

Kami dibahagikan kepada sepuluh kumpulan. Setiap kumpulan mempunyai seramai 9-ke 11 ahli.

Saya dimasukkan ke dalam kumpulan 10.

Kumpulan kami diberi tugas membaca, memahami dan mengambil point-point penting dari kitab “Bughyah at-Tullab” bermula dari muka surat 227 hingga 230, juzuk kedua di bawah tajuk perkara-perkara larangan dalam ihram.

Pada hari kedua (hari ini), setiap kumpulan dikehendaki membentangkan hasil yang mereka perolehi di depan pakar rujuk Lembaga Tabung Haji iaitu Prof Madya Datin Dr. Zulaikha (Pensyarah UKM) dan Sahibus Samahah Dato’ Hassan Ahmad (Mufti Pulau Pinang).

Alhamdulillah banyak ilmu yang saya perolehi dari kursus ini. Insya Allah nanti saya akan siarkan segala maklumat tersebut untuk dikongsi bersama.

Wallahualam.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.