Tuesday, March 1, 2011

Ikut Nabi bukti cinta

Artikel saya hari ini disiarkan dalam akhbar Utusan Malaysia, ruangan Mega Agama ms 24

Firman Allah SWT,

“Katakanlah (wahai Muhammad): Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah daku, nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani”. (Ali-‘Imran : 31)

Berdasarkan ayat di atas, syarat untuk dikasihi Allah SWT serta mendapat pengampunan daripada-Nya hendaklah menyintai Rasulullah saw serta mengikut ajaran yang disampaikan oleh baginda dengan sepenuhnya. Jangan sekali-kali menidakkan ajaran baginda, baik yang berupa suruhan mahu pun larangan.

Firman Allah SWT,

“Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah (s.a.w) kepada kamu maka terimalah serta amalkan, dan apa jua yang dilarang-Nya kamu melakukannya maka patuhilah laranganNya. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksa-Nya (bagi orang-orang yang melanggar perintah-Nya). (Al-Hashr : 7)

Rasulullah saw meninggalkan dua perkara iatu al-Quran dan hadis kepada umatnya sebagai rujukan. Selagi dua perkara itu dipegang dan dijadikan pedoman hidup, selagi itulah umat Islam tidak akan sesat selama-lamanya.

Sabda Rasulullah saw,

“Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang jika kamu berpegang padanya kamu tidak akan sesat, iaitu kitab Allah (al-Quran) dan al-Sunnah Rasul-Nya”.(Hadis riwayat Malik)

Menyintai Allah dan Rasul hendaklah diutamakan daripada perasaan cinta dan kasih kepada yang lain. Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya,

“Katakanlah jika bapa-bapa kamu, dan anak-anak kamu, dan saudara-saudara kamu, dan isteri-isteri kamu, dan kaum keluarga kamu, dan harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khuatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya dan Allah tidak memberi pertunjuk kepada orang-orang fasik”. (At-Taubah : 24)

Justeru, mereka yang lebih mengutamakan perasaan cinta kepada bapa, cinta kepada anak, isteri, keluarga, harta, perniagaan dan tempat tinggal (rumah) melebihi daripada cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, golongan ini bakal mendapat seksaan yang amat pedih sama ada cepat atau lambat, di dunia mahu pun di akhirat. Tegasnya, jika diletakkan antara kepentingan agama dan kepentingan dunia maka hendaklah diutamakan kepentingan agama dari segala-galanya.

Pernah suatu ketika Saidina Omar bin al-Khattab r.a berkata kepada Rasulullah saw,

“Ya Rasulullah yang paling aku cintai dari segala sesuatu selain diriku sendiri”.

Maka Rasulullah saw bersabda,

“ Tidak ! demi Allah yang menguasai jiwaku, sehingga aku lebih engkau cintai melebihi daripada dirimu sendiri”.

Lalu berkata Saidina Omar,

“ Maka sesungguhnya engkau sekarang demi Allah, lebih aku cintai daripada diriku sendiri”.

Nabi saw bersabda,

“Sekarang wahai Omar, barulah benar kecintaanmu”.

Menyintai Rasulullah saw bukanlah hanya dengan kata-kata dan slogan semata-mata, namun hendaklah dibuktikan dengan kepatuhan terhadap segala ajaran yang disampaikan oleh baginda. Kewajipan mentaati baginda saw dijelaskan dalam al-Quran,

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada “Ulil-Amri” (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya – jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya”. (An-Nisaa’ : 59)

Maksud mentaati Allah dalam ayat di atas ialah mengamalkan isi kandungan al-Quran, manakala maksud mentaati Rasul pula ialah menjadikan segala ajaran baginda yang berupa hadis dan sunnah sebagai panduan. Sedangkan mentaati Ulil Amri bererti mematuhi pemimpin yang mengetuai urusan kaum muslimin selagi mereka tidak menyeru kepada maksiat dan juga kemungkaran.

Firman-Nya lagi,

“Sesiapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah; dan sesiapa yang berpaling ingkar, maka (janganlah engkau berdukacita wahai Muhammad), kerana Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pengawal (yang memelihara mereka dari melakukan kesalahan)”. (An-Nisaa’ : 80)

Ayat ini menegaskan, tunduk dan patuh kepada setiap perintah Rasul yang berupa peraturan dan syariat bererti tunduk dan patuh kepada perintah Allah SWT. Ringkasnya, mengingkari Rasul bererti mengengkari Allah SWT kerana pada hakikatnya yang memerintah dan yang menegah itu sebenarnya datang daripada Allah SWT. Setiap syariat dan peraturan yang disampaikan kepada umatnya, bukan direka-reka atau dicipta menurut kehendak dan nafsu baginda.

Firman Allah SWT,

“Dan dia tidak memperkatakan (sesuatu yang berhubung dengan agama Islam) menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu (sama ada Al-Quran atau hadis) tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya”. (An-Najm : 3-4)

Rasulullah saw seorang yang amanah, sangat dipercayai, tidak pernah berdusta, berbohong apatah lagi berlaku khianat kepada umatnya. Setiap wahyu yang diturunkan kepada baginda akan disampaikan pula kepada umatnya secara luhur. Sepatah ayat pun tidak disembunyi atau dirahsiakan dari pengetahuan umatnya. Inilah yang dinyatakan dalam al-Quran,

“Tugasku menyampaikan kepada kamu akan perintah-perintah yang diutuskan oleh Tuhanku dan aku adalah pemberi nasihat yang amanah bagi kamu”. (Al-A'raf : 68)

Banyak kelebihan yang Allah SWT kurniakan ke atas mereka yang menyintai dan mentaati Rasulullah saw. Antaranya sebagaimana firman Allah SWT,

“Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan (ditempatkan di syurga) bersama-sama orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, iaitu Nabi-nabi, dan orang-orang Siddiqiin, dan orang-orang yang Syahid, serta orang-orang yang soleh. Dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan (kepada orang-orang yang taat)”.(An-Nisaa’ : 69)

Menurut riwayat At-Tabrani dan Ibnu Mardawaih dari Saidatina Aisyah (r.a) berkata,

Seorang lelaki telah mendatangi Nabi saw lalu berkata : “Ya Rasulullah, sesungguhnya tuanlah yang sangat saya kasihi melebihi dari diri sendiri dan anak juga anak saya. Sekiranya saya mengingat-ingat tuan di rumah, tidak tertahan rasanya untuk mendatangi dan melihat tuan. Dan jika teringat kematian dan kewafatan tuan nanti, sedarlah saya kalau tuan memasuki syurga, tentulah syurga tuan sedarjat para Nabi, sedangkan saya kalau masuk ke syurga saya takut tidak dapat lagi melihat tuan”

Tidak lama selepas itu turunlah ayat di atas di mana Tuhan menjanjikan kepada orang-orang yang mentaati Allah dan juga Rasul, mereka bakal mendiami syurga bersama para Nabi, orang-orang Siddiqiin, para Syuhada’ dan juga orang-orang yang soleh di akhirat kelak.

Wallahualam


"Ya Allah jika adalah pahalanya aku menulis artikel ini, sampaikanlah pahala itu kepada arwah ayahandaku, arwah nendaku, ibuku, kaum kerabatku, guru-guruku, jiran-jiranku dan sahabat handaiku.."

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.