Wednesday, March 9, 2011

Kisah Khaulah yang curang


Tafsir Al-Quran
Surah An-Nur ayat 6-9


Firman Allah SWT,

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina, sedang mereka tidak ada saksi-saksi (yang mengesahkan tuduhannya itu) hanya dirinya sendiri, maka persaksian (sah pada syarak) bagi seseorang yang menuduh itu hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah, empat kali, bahawa sesungguhnya ia dari orang-orang yang benar; (6)Dan sumpah yang kelima (hendaklah ia berkata): Bahawa laknat Allah akan menimpa dirinya jika ia dari orang-orang yang dusta.(7)Dan bagi menghindarkan hukuman seksa dari isteri (yang kena tuduh) itu hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah, empat kali, bahawa suaminya (yang menuduh) itu sesungguhnya adalah dari orang-orang yang berdusta; -(8)Dan sumpah yang kelima (hendaklah ia berkata); Bahawa kemurkaan Allah akan menimpa dirinya jika suaminya dari orang-orang yang benar.”(9) (An-Nur 006-009)

Huraian ayat

Ayat ke 6 menjelaskan sekiranya mana-mana suami yang melemparkan tuduhan zina ke atas isterinya sedangkan dia tidak boleh membawa 4 orang saksi kerana kesukaran untuk berbuat demikian maka hendaklah dia bersumpah di hadapan hakim sebanyak 4 kali bahawa tuduhan zina ke atas isterinya itu adalah benar. Cara sumpahnya ialah seperti berikut :

“Aku bersaksi dengan nama Allah bahawa tuduhan zina ke atas isteriku itu adalah benar”.

Pada ayat ke tujuh Allah SWT berfirman,

“Dan sumpah yang kelima (hendaklah ia berkata): Bahawa laknat Allah akan menimpa dirinya jika ia dari orang-orang yang dusta”

Maksudnya pada sumpah kelima hendaklah suami melaknat dirinya sekiranya dia berbohong. Contoh sumpah laknat,

“Demi Allah, sesungguhnya laknat Allah akan menimpa diriku jika aku berdusta dalam membuat tuduhan zina terhadap isteriku”.

Hikmah diadakan peraturan seperti ini ialah untuk mengelakkan suami dari dikenakan hukuman qadzaf.

Pada ayat ke 8,

“Dan bagi menghindarkan hukuman seksa dari isteri (yang kena tuduh) itu hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah, empat kali, bahawa suaminya (yang menuduh) itu sesungguhnya adalah dari orang-orang yang berdusta”

Berdasarkan ayat ini, jika si isteri mahu menafikan tuduhan zina yang dibuat oleh suaminya maka hendaklah dia turut bersumpah sebanyak kali 4 kali di hadapan Hakim seperti berikut,

“Aku bersaksi dengan nama Allah bahawa tuduhan zina yang dibuat oleh suamiku ke atasku adalah dusta”.

Pada ayat ke 9 Allah SWT berfirman,

“Dan sumpah yang kelima (hendaklah ia berkata); Bahawa kemurkaan Allah akan menimpa dirinya jika suaminya dari orang-orang yang benar.”

Maknanya pada sumpah kelima hendaklah si isteri melaknat dirinya sekiranya dia berbohong. Contoh sumpah laknat isteri,

“Demi Allah, sesungguhnya laknat Allah akan menimpa diriku jika tuduhan suamiku itu adalah benar ”.

Dengan lafaz sumpah seperti ini maka terlepaslah isteri itu daripada hukuman rejam sampai mati. Dan kesan daripada sumpah kedua-dua belah pihak ialah suami dan isteri terpisah serta merta. Suami juga tidak boleh berkahwin dengan bekas isterinya itu buat selama-lamanya.

Sebab turun ayat

Seperti yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas yang mafhumnya,

Ada seorang sahabat yang bernama 'Uwainir al-‘Ajlani yang telah melemparkan tuduhan zina ke atas isterinya yang bernama Khaulah. Dia mendakwa Khaulah telah berlaku curang apabila berzina dengan seorang lelaki yang bernama Syuraik.

Kes ini telah di bawa kepada Rasulullah saw . Justeru Nabi saw telah memanggil kedua suami isteri di masjid. Selepas sahaja selesai menunaikan solat Asar maka Nabi saw bersabda kepada 'Uwainir,

"Berdirilah engkau dan ucapkanlah: Aku bersaksi di hadapan Allah bahwa si Khaulah (isteriku) telah berzina, dan tuduhanku ini adalah benar."

'Uwaiir mengulangi perkataan yang Nabi saw katakan itu dengan tegas.

Nabi saw bersabda lagi : "Katakanlah olehmu, Aku bersaksi di hadapan Allah bahawa saya melihat sendiri lelaki yang bernama Syuraik telah tidur di atas perutnya, dan aku berkata benar."

Ucapan itu pun dikatakan dengan tegas oleh 'Uwainir.

Lalu Nabi saw bersabda lagi: "Katakanlah, Aku bersaksi di hadapan Allah bahawa Khaulah mengandung hasil dari hubungan dengan lelaki lain, bukan kerana hubungan denganku. Dan aku berada di pihak yang benar."

Dan 'Uwainir mengucapkan perkataan yang diajar oleh Rasulullah saw itu dengan tegas.

Nabi saw melanjutkan pula: "Katakanlah, Aku bersaksi di hadapan Allah bahwa Khaulah telah berzina, dan aku tidak pernah mencampurinya sejak 4 bulan, dan aku berkata benar."

Perkataan ini pun diucapkan oleh 'Uwainir dengan tegas.

Kemudian Nabi saw berkata: "Katakanlah : Laknat Allah akan jatuh ke atas diri 'Uwainir (dirinya sendiri), kalaulah aku berkata dusta."

Setelah selesai 'Uwainir mengulangi perkataan yang diajar oleh Nabi itu saw satu persatu, maka Nabi pun bersabda kepadanya,

"Sekarang duduklah!"

'Uwainir pun duduk.

"Sekarang, giliran engkau pula berdiri!", kata Nabi saw kepada Khaulah.

Lalu Khaulah pun berdiri dan diajar oleh Nabi saw kepadanya ucapan-ucapan yang pertama,

"Aku bersaksi di hadapan Allah bahwa aku tidak berzina, dan suami saya tidak pernah melihat si Syuraik tidur di atas perut ku. Percakapan suamiku itu adalah dusta." Memang 'Uwainir adalah bercakap dusta!"

Khaulah mengulang kata-kata yang diajar oleh Nabi saw dengan tegas.

Ucapan yang kedua,

"Aku bersaksi di hadapan Allah, bahawa dia tidak pemah melihat si Syuraik tidur di atas perutku."

Khaulah pun mengulang kata-kata yang diajar oleh Nabi saw ini dengan tegas.

Ucapan ketiga,

"Aku bersaksi di hadapan Allah, bahawa aku mengandung ini adalah hasil dari hubungan dengan suamiku sendiri. Tuduhannya yang mengatakan aku mengandung hasil hubungan dengan lelaki lain adalah dusta."

Khaulah mengulang kata-kata Nabi saw.

Ucapan keempat,

"Aku bersaksi di hadapan Allah, bahwa suami aku tidaklah pernah melihat aku melakukan kejahatan. Segala tuduhannya itu adalah dusta."

Khaulah turut mengulangi kata-kata ini.

Ucapan kelima,

"Kemurkaan Allah akan menimpa Khaulah (dirinya sendiri), kalau tuduhan 'Uwainir itu benar."

Menurut riwayat ketika Khaulah hendak mengucapkan sumpahnya pada kali kelima, dia diberitahu bahawa azab Allah akan menimpanya jika dia berbohong. Peringatan ini menyebabkan dia teragak-agak dan hampir hendak mengaku akan kesalahannya.

Tiba-tiba dia berubah fikiran lalu berkata,

“Aku sama sekali tidak akan memalukan kaumku”.

Setelah selesai saling laknat melaknat, maka Nabi saw memisahkan pasangan suami isteri ini dan melarang anak yang dikandungkan oleh Khaulah dinasabkan kepada 'Uwainir.

Khaulah juga tidak berhak untuk mendapat tempat tinggal dan nafkah daripada suaminya kerana perpisahan ini terjadi tanpa talak dan tanpa kematian suami.

Seterusnya Nabi saw bersabda kepada para sahabat yang mafhumnya jika Khaulah melahirkan anak rupanya hitam manis, matanya besar bersangatan hitam biji matanya dan besar pula punggungnya, maka 'Uwainir adalah di pihak yang benar. Tetapi sekiranya Khaulah melahirkan anak yang rupanya kemerah-merahan lagi tersangat pendek maka 'Uwainirlah yang berdusta. Tidak lama selepas itu Khaulah melahirkan anak yang rupanya sama seperti yang dimaksudkan oleh Nabi saw yang menujukkan bahawa 'Uwainir berada di pihak yang benar.

Wallahualam.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.