Sunday, November 15, 2009

Hukum berkahwin dengan ahli kitab

Saya sering ditanya oleh anak-anak murid tingkatan enam ketika mengajar subjek Perbandingan Agama,

“ Ustaz bolehkah kita berkahwin dengan orang Kristian atau Yahudi zaman sekarang ? ”

Demikianlah jawapan saya :

Hukum berkahwin dengan mana-mana perempuan ahli kitab sama ada dari kalangan Yahudi mahupun Nasrani, di sana terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama :

Pendapat pertama mengatakan hukum lelaki Islam berkahwin dengan mana-mana perempuan ahli kitab zaman sekarang adalah haram kerana kepercayaan mereka yang sudah berubah. Di dalam “Sahih Bukhari” terdapat satu riwayat daripada Abdullah bin Umar r.a. bahawasanya dia pernah ditanya tentang perkahwinan antara lelaki muslim dan wanita nasrani atau yahudi, Abdullah bin Umar menjawab:

“Allah mengharamkan wanita musyrik dikahwini oleh lelaki muslim, Aku tidak tahu syirik manakah yang lebih besar daripada seorang isteri yang mengatakan bahawa Tuhannya ialah Isa, padahal beliau itu adalah salah seorang dari hamba Allah s.w.t. Jika ia tidak mengatakan hal itu, ia tetap dipandang sebagai wanita ahlul kitab, walaupun ia meyakini kesucian Isa al Masih atau meyakini kesucian bondanya Maryam atau meyakini kesucian roh kudus dalam bentuk yang berlainan dari kepercayaan orang muslim; selama ia tidak menyekutukan Allah”.

Pendapat kedua mengatakan hukumnya adalah halal, namun adalah elok dielakkan. Inilah pendapat Saidina Umar bin al-Khattab r.a yg menegah lelaki Islam bernikah dgn perempuan ahli kitab dizaman pemerintahannya.

Pendapat ketiga (jumhur ulama dan pandangan Prof Dr Yusuf al-Qardhawi) mengatakan adalah halal lelaki Islam berkahwin dengan mana-mana perempuan yang suci dari ahli kitab meskipun kepercayaan tauhid mereka sudah pun berubah. Ini kerana kesesatan ahli kitab bukan sahaja di zaman sekarang, malah di zaman Nabi saw lagi mereka sudah pun sesat.

Buktinya dalam surah an-Nisak ayat 171 Allah SWT berfirman,

Ertinya : " Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampau-lampau dalam agamamu, dan janganlah mengatakan tetang Allah kecuali yang benar, Sesungguhnya Al-Masih Isa anak Maryam itu adalah Rasulullah, dan ia di letakkan kepada Maryam dan ruhnya datang dari Allah, maka berimanlah dengan Allah dan rasul-rasulNya, jangalah kamu mengatakan "tiga", tamatkanlah dakwaan itu lebih baik bagimu, sesungguhnya Allah itu Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak...."( An-Nisa : 171)

Selain itu Nabi saw juga pernah bermubahalah (laknat melaknat atas nama Tuhan) dengan orang-orang Kristian Najran. Kisahnya bermula apabila wakil orang-orang kristian dari Najran datang ke Madinah untuk berdebat dengan Nabi saw mengenai ketuhanan Nabi Isa a.s. Disebabkan kedegilan orang-orang Kristian untuk menerima hujah Nabi saw maka turunlah wahyu Allah SWT surah Ali Imran ayat 61,

Maksudnya : “Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): “Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpa ke atas orang yang berdusta.” (Ali Imran: 61)

Ayat ini dengan tegas menyuruh Nabi saw mencabar orang-orang Kristian untuk bermubahalah. Di saat-saat akhir ketika Nabi saw sudah bersedia dengan membawa Fatimah, Hasan dan Husin malangnya cabaran ini ditolak oleh orang-orang Krsitian.

Demikianlah juga orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah saw turut kafir kepada Allah dan juga Rasul. Mereka pernah merancang untuk membunuh Rasulullah saw melalui pelbagai cara termasuk sihir namun gagal.

Dalam keadaan mereka kafir menentang Allah dan juga Rasul, namun turun ayat Al-Quran yang menghalalkan umat Islam memakan daging sembelihan mereka. Dalilnya ialah firman Allah SWT,

Maksudnya : "Makanan-makanan ahli kitab adalah halal buat kamu begitu juga makananmu halal buat mereka. Perempuan-perempuan mu'minah yang baik (halal bagimu ) begitu juga perempuan-perempuan yang baik-baik dari orang-orang yang pernah diberi kitab sebelum kamu.." (al-Maidah: 5)

Berdasarkan ayat di atas, jika makanan ahli kitab boleh dimakan maka hukum yang sama juga adalah harus menikahi mana-mana perempuan mereka.

Pendapat keempat dan pendapat yang terkuat dalam Syafi’iyah iaitu halal lelaki Islam berkahwin dengan perempuan ahli kitab yang asli dari golongan yahudi dan nasara di sekitar tanah arab.

Walalhualam.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.