Monday, November 9, 2009

Islam dan hubungan dengan non-Muslim

Rentetan dari hal orang bukan Islam dilarang masuk ke masjid, di sini saya ingin berkongsi maklumat tambahan mengenai beberapa hukum dan fatwa mengenai hubungan antara orang Islam dengan bukan Muslim.

Bolehkah menderma organ atau darah kepada orang bukan Islam ?

Prof Yusuf Al-Qardhawi ulama besar Islam menjelaskan : Hukum menderma organ atau darah kepada orang bukan Islam sama seperti hukum bersedekah kepada orang bukan Islam, maknanya harus.

Akan tetapi haram mendermakan organ kepada orang bukan Islam yang berjuang menentang orang Islam atau kepada mereka yang menyerang Islam. Berdasarkan hal yang sama, organ tidak boleh didermakan kepada orang yang murtad sebab dia sudah menjadi pengkhianat Islam yang sepatutnya dibunuh bukan dibiarkan hidup.

Jika ada seorang Islam dan seorang bukan Islam memerlukan darah atau organ, maka hendaklah diutamakan kepada orang Islam terlebih dahulu sesuai dengan firman Allah SWT,

Dan orang Islam yang beriman, lelaki dan perempuan, setengah-setengahnya menjadi penolong kepada yang setengah-setengah yang lain. (Surah at-Taubah : 71)

Hendaklah orang Islam yang warak diberi keutamaan daripada orang Islam yang suka melakukan dosa. Dan jika orang yang memerlukan darah atau organ itu keluarga atau jiran tetangga maka mereka juga hendaklah diutamakan terlebih dahulu sebagaimana firman Allah SWT,

Dalam pada itu orang yang mempunyai pertalian kerabat, setengah-setengahnya lebih berhak atas setengahnya yang lain menurut Kitab Allah … (Surah Al-Anfal : 75)

Dr. Muhammad Muzammil Siddiqi, ketika menjelaskan persoalan yang sama mengenai hukum menderma darah kepada bukan Islam, beliau berkata : Pemindahan darah kerana tujuan perubatan diizinkan oleh Islam. Darah boleh diambil daripada orang bukan Islam dan orang Islam boleh pula memberikan darah kepada orang bukan Islam. Perkara-perkara ini ada kaitannya dengan nyawa manusia.

Menurut fikiran yang waras, nyatalah bahawa Islam mengajar kita memberi makanan kepada yang lapar, menjaga orang yang sakit dan menyelamatkan nyawa orang. Dalam hal ini tidak menjadi persoalan sama ada nyawa itu nyawa orang Islam atau nyawa orang bukan Islam. Wallahualam

Bolehkah memberi daging aqiqah diberi kepada orang bukan Islam ?

Ust Haji Zaharuddin bin Abd Rahman B.A (Hons) Usuluddin UM, M.A (Hons) Fiqh & Usul Fiqh, Yarmouk Jordan, Ketua Jabatan Syariah, Qatar Islamic Bank Berhad ketika menjawab persoalan bolehkah memberi daging akikah kepada bukan Islam, beliau menjawab :

Saya dapati tiada dalil khusus mahupun pendapat dari ulama terulung dalam mazhab tertentu yang meletakkan syarat bahawa si penerima adalah orang Islam sahaja. Bagaimanapun menurut fatwa Sheikh Ahmad al-Fatthani, daging aqiqah haram diberi kepada orang bukan Islam kerana korban dan aqiqah merupakan amal ibadah kepada Allah. Ia bertujuan untuk bertaqarrub kepada Allah.

Bagaimanapun jika disebut bahawa hujjah utama oleh ulama terulung di atas adalah “ia adalah hal taqarrub”, maka akan ada pula yang berhujjah balas dengan mengatakan bahawa hal taqarrub itu adalah terhenti di ketika niatnya dan sembelihan dibuat, ada pun hal ehwal mengedarkannya tidak lagi syarat kepada ibadah aqiqah yang bersifat taqarrub itu.

Seperti solat, ia adalah satu bentuk taqarrub yang khas kepada Allah SWT, bagi bagi memenuhisifat taqarrubnya itu, maka telah digariskan dengan jelas rukun dan syaratnya bagi memenuhi objektif yang disasarkan, sebagai contoh : solat ditempat yang suci adalah syarat sah untuk bertaqarrub kepada Allah melalui solat, tapi sama ada sejadah itu dibeli dari kedai orang bukan Islam atau tidak, ia tidak memberi kesan kepada sahnya ibadat solat dan tidak pula diharamkan oleh para ulama. Ia Cuma kurang digalakkan sahaja di ketika wujudnya penjual Muslim di sekitarnya yang mampu menawarkan kualiti dan harga yang kompetitif.

Sebagaimana yang perlu diketahui bahawa kaedah Islam dalam hal ehwal yang berkaitan dengan urusan jual beli dan adat kemasyarakatan , selain dari dalil yang sohih, hukumnya juga ditentukan oleh maqasid syariah dan hikmahnya. Asal hukum bagi hal ehwal muamalat dan adat adalah merujuk kepada hikmah dan tujuan.

Oleh itu mengedarkan daging atau masakan aqiqah kepada orang bukan Islam adalah termasuk dalam hal ehwal urusan muamalat yang tertakluk kepada objektif tindakan itu. Jika ia dapat merapatkan hubungan kejiranan, maka sudah tentu ia digalakkan dan langsung tidak diharamkan oleh Islam.

Malah, bukanlah menjadi syarat sah aqiqah dalam semua mazhab agar mesti dipastikan diberi kepada Muslim sahaja. Jika ianya benar-benar haram, sudah akan disebut dengan jelas beserta dalil dalam semua perbincangan dalam bab aqiqah. Bagaimanapun ia tiada disebut dalam kitab utama ulama ulung silam dan ia juga tiada dalam kajian komrehensif modern seperti dalam kitab “Al-Mufassal fi Ahkam al-Aqiqah” oleh Sheikh Prof Dr Husam ‘Afanah.

Cuma sudah tentu yang lebih baik adalah penerima dari kalangan orang Islam kerana diharapkan adalah si penerima memahami lalu mendoakan kanak-kanak tadi apabila menerima hidangan hasil aqiqah itu. Falsafah aqiqah ialah sebagai tanda kesyukuran bagi anugerah cahaya mata yang dikurniakan oleh Allah SWT. Oleh itu ia lebih baik dikongsi sesama Islam. Ini kerana ia juga menjadi satu peringatan kepada yang lain untuk beraqiqah juga untuk anak mereka (sekiranya belum).

Bolehkah orang bukan Islam membantu / menghadiri pengkebumian orang Islam dan sebaliknya ?

Bagi menjawab persoalan ini, Dr Muzammil Siddiqi seorang ulama besar Islam yang juga bekas Presiden Persatuan Islam Amerika Utara (ISNA) menyatakan : Apabila seseorang Islam meninggal dunia, dia hendaklah dikebumikan menurut cara Islam seperti memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan dan mengkebumikannnya sesuai dengan peraturan Islam. Semua ini merupakan ibadat yang mana hanya orang Islam sahaja yang boleh melakukannya.

Akan tetapi tiada larangan jika keluarga bukan Islam dan sahabat-sahabatnya mahu menghadiri upacara pengkebumian orang Islam asal sahaja yang menguruskan pengkebumian itu orang Islam. Juga tidak ada larangan bagi orang bukan Islam untuk memandu kereta jenazah ke masjid untuk disembahyangkan atau ke tanah perkuburan untuk disemadikan. Menurut Islam, tidak ada larangan bagi pengarah pengkebumian bukan Islam mengawasi pengkebumian orang Islam atau pun pekerja bukan Islam mengorek liang kubur atau pun menimbusnya selepas itu kerana hal ini adalah satu perkara biasa yang di lakukan di Amerika dan sepatutnya diterima oleh umat Islam tanpa ragu-ragu.

Orang Islam boleh menghadiri pengkebumian keluarga bukan Islam atau sahabatnya tetapi jangan sekali-kali melibatkan diri dalam upacara sembahyang mereka. Kerana tidak ada cara Ibadah orang bukan Islam yang diterima oleh Islam. Dan janganlah orang Islam meletakkan bunga pada kuburan sesiapa pun sama ada orang Islam mahu pun bukan Islam, kerana perbuatan ini bukan sesuatu yang dianjurkan oleh Islam.

Berkaitan dengan orang Islam terlibat sama membantu serta mengendalikan pengkebumian orang bukan Islam, saya tidak dapat mengatakan perbuatan ini haram tetapi menurut pendapat saya lebih baiklah orang Islam mengelakkan perkerjaan tersebut. Bagi saya pekerjaan sedemikan sesungguhnya adalah makruh walaupun tidak sampai kepada haram.

Bolehkah menerima derma orang bukan Islam untuk membina masjid ?

Menurut Allahyarham Prof Dr Ahmad Asy-Syirbasi, Profesor Akidah dan Falsafah Universiti Al-Azhar, apabila sebahagian orang bukan Islam membina masjid untuk kegunaan orang-orang Islam atau menghulurkan bantuan kewangan untuk mengimarahkan masjid-masjid, orang Islam boleh menerima masjid ini atau bantuan yang diberikan itu dengan syarat ia tidak menimbulkan sebarang kemudharatan pada agama mahu pun siyasah.

Lujnah fatwa Al-Azhar menjelaskan, dalam mazhab Hanbali, Asy-Syafie dan juga Hanafi, tidak menjadi kesalahan menunaikan solat Jumaat dan solat-solat yang lain di dalam masjid yang di bina oleh orang-orang Kristian.

Bolehkah orang Islam menghadiri upacara perkahwinan di Gereja ?


Sheikh Ibrahim Salih Al-Husaini, Mufti Nigeria ketika menjawab persoalan ini mengeluarkan dalil firman Allah SWT, maksudnya : “ Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu kerana agama (kamu), dan tidak mengeluarkan kamu dari kampong halaman kamu ; sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berlaku adil .” ( Al-Mumtahanah : 8)

Ayat ini dan banyak lagi ayat-ayat lain di dalam Al-Quran meletakkan asas-asas utama dalam hubungan dengan orang bukan Islam. Toleransi dan rasa hormat merupakan prinsip asas dalam hubungan orang Islam dengan ahli kitab (yahudi dan Nasrani).

Ahli Kitab diizinkan menghadiri majlis perkahwinan orang Islam yang diadakan di Masjid sekiranya ada perkaitan darah antara mereka dengan pengantin lelaki atau pengantin perempuan Islam, misalnya pihak pengantin mempunyai bapa atau keluarga yang bukan Islam. (Adab dan peraturan dimasjid perla dijaga). Pada zaman Rasulullah saw dulu, orang Kristian Najran datang kepada Nabi sebagai utusan dan Rasulullah saw menerima dan mengizinkan mereka untuk tinggal di masjid untuk seketika waktu.

Orang Islam juga dibolehkan menghadiri upacara perkahwinan keluarga bukan Islamnya, yang diadakan di gereja asal sahaja penyertaannya itu tidak melibatkan perbuatan yang haram. Tegasnya, orang Islam tidak boleh turut serta membaca Mazmur yang dibaca oleh paderi kerana perbuatan itu bertentangan dengan akidah Islam.

Patut ditegaskan lagi, bahawa perempuan Islam hendaklah mematuhi tatacara berpakaian yang ditetapkan oleh syarak yakni dia hendaklah menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan tapak tangan. Dan selanjutnya orang Islam jangan sekali-kali memakan dan meminum apa-apa yang haram dan hendaklah mengelakkan percampuran bebas yang membahayakan komitmen terhadap agamanya. Wallahualam.

Bolehkah menyambut Krismas dengan ibu yang beragama Kristian ?

Sheikh Ahmad Kutty, Pensyarah Kanan dan Sarjana di Institut Islam Toronto Kanada berkata, Islam selama-lamanya mengajar kita agar berbuat baik dengan ibu bapa, saudara mara dan sahabat handai dengan layanan yang sopan dan lemah lembut. Firman Allah SWT,

… dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Dan turutlah jalan orang-orang yang rujuk kembali kepadaKu (dengan tauhid dan amal-amal solih). Kemudian kepada Akulah tempat kembali kamu semuanya, maka Aku akan menerangkan kepada kamu segala yang telah kamu kerjakan. (Surah Luqman : 15)

Bergaul baik dengan ibu bapa antaranya ialah menerima undangan mereka untuk makan bersama asalkan makanan itu halal, yang tidak termasuk daging babi, arak atau makanan yang sudah disajikan kepada berhala. Kita diizinkan untuk hadir dalam perayaan mereka dengan syarat kita tidak ikut serta dalam upacara tertentu yang berkaitan dengan agama mereka. Perlu diingat umat Islam tidak memuja Nabi Isa a.s malah termasuk tidak memuja Nabi Muhammad saw sebagai Tuhan. Kita beriman bahawa mereka adalah Rasul yang mengajar ajaran yang sama iaitu jangan menyembah tuhan selain Allah SWT.

Gunalah peluang ini untuk berbaik-baik dengan mereka serta membicarakan topic yang berkaitan dengan Nabi Isa a.s menurut perspektif Islam bila mereka senang dan lapang.

Bolehkah mengucapkan takziah kepada orang bukan Islam ?

Fatwa daripada Sheikh Muhammad al-Mukhtar Al-Shanqiti, Pengarah Pusat Islam South Plains, Lubbock Texas ketika menjawab persoalan ini,

Dalam Islam mengucapkan takziah kepada orang bukan Islam tidaklah haram. Perbuatan ini merupakan satu amalan yang baik bagi orang Islam, lebih-lebih lagi ketika mereka sedang berada dalam kesedihan begitu juga menenangkan hati mereka apabila ditimpa kemalangan.

Prof Yusuf Al-Qardhawi berpendapat menziarahi pesakit tidak kira bangsa, warna kulit, agama dan negaranya adalah amalan kemanusiaan yang dianggap amal ibadah yang diberi ganjaran pahala oleh Allah SWT.

Namun, perlu diingat apabila Islam mengharuskan kita mengucapkan takziah kepada orang bukan Islam, tidaklah bermakna kita perlu melupakan saudara-saudara kita yang seagama dan seakidah dengan kita. Janganlah kita terlalu mengambil berat terhadap orang bukan Islam sehinggakan saudara seagama sendiri, kita tidak pedulikan. Rasulullah saw pernah bersabda yang bermaksud, : Orang mukmin kepada saudara mukminnya seumpama sebuah bangunan dengan batanya saling ikat mengikat. Wallahualam.

Rujukan,

-Fatwa menempuh kehidupan moden, Daud Ibrahim, kata Pengantar oleh Sheikh al-Muqari Hj Othman Hamzah Imam
Besar Masjid Sultan Salahuddin Shah, Ahli Majlis Fatwa Negeri Selangor, Cetakan Gading Kreatif , 2006

- www.e-ulama.org/Artikel/Default.asp?mode=0&1D=160

- Himpunan Isu-Isu Feqah Terpilih, Ust Basri Ibrahim, Darul Nukman, Kuala Lumpur 1998

* Ust Zaharuddin bin Abd Rahman, ruangan soal jawab agama, Majalah i bil. 52 kel. Feb 2007

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.