Friday, October 30, 2009

Apabila dosa dan pahala sama banyak...

Firman Allah SWT,
Dan diantara keduanya (penghuni Syurga dan Neraka) ada batas ; dan di atas (Al-A’raf) itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk syurga ; “ Salamun ‘alaikum ”, mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera (memasukinya)(Al-A'raf :46)

Syurga dan neraka dibatasi oleh tembok

Di dalam ayat ini Allah SWT menerangkan bahawa neraka dan syurga itu telah dipisahkan oleh satu tembok yang tinggi bernama al-A’raf. Di atas tembok itu terdapat segolonganan manusia yang disebut sebagai Ashabul A’raf yang boleh menyaksikan penduduk syurga dan penduduk neraka. Kepada penduduk syurga mereka ucapkan keselamatan dan kesejahteraan. Golongan Ashabul A'raf sangat berharap untuk masuk segera ke syurga namun mereka tertahan.

Kenapa Ashabul A’raf tidak boleh ke Syurga..?

Pendapat yang masyhur mengata Ashabul A’raf tertahan untuk ke syurga kerana mereka ini ialah golongan yang sama berat timbangan amal baik dan amal jahatnya.

Haisamah bin Sulaiman meriwayatkan sebuah hadis daripada Jabir bin Abdillah, bahawa Rasulullah saw bersabda yang bermaksud ,

Di akhirat, Allah SWT akan menimbang segala amalan manusia, barangsiapa yang amal kebajikannya lebih berat dari kejahatan walaupun seberat telur kutu, mereka akan dimasukkannya ke dalam syurga. Ada pun orang yang amal kejahatannya lebih berat dari kebaikan walaupun seberat telur kutu, nescaya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi sekiranya amal kebaikan dan amal keburukan mereka sama berat, maka mereka akan di hantar ke suatu tempat yang bernama Al- A’raf (tempat di antara syurga dan neraka) yakni mereka tidak masuk syurga dan juga tidak masuk neraka.

Ashabul A'raf merasa menyesal..., menyesal tak sudah !

Walaupun nasib mereka baik kerana tidak dihumban ke dalam neraka namun di akhirat, golongan Ashabul A’raaf ini sungguh menyesal..., menyesal kerana mereka tidak ‘all out’ mencari pahala di dunia sedangkan mereka hanya kekurangan pahala sebesar telur kutu untuk ke syurga.

Penyesalan yang mereka alami itu satu bentuk hukuman yang Allah SWT timpakan ke atas mereka.

Pendapat lain tentang Ashabul A’raf …

Ada juga tafsiran lain mengatakan Ashabul A’raf ialah orang-orang soleh di kalangan ulama dan syuhada yang mati meninggalkan hutang.

Ada juga pendapat yang mengatakan Ashabul A’raf ialah mereka yang keluar berjihad tanpa mendapat keizinan dan restu daripada kedua orang tuanya. Ini beradasrkan hadis apabila Rasulullah saw ditanya oleh para sahabat,

Ya Rasulullah, siapakah Ashabul A’raf ? Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya mereka adalah kaum yang keluar di jalan Allah tanpa izin dari orang tuanya, dan terbunuh di jalan Allah”

Pendapat lain mengatakan Ashabul A’raf ialah mereka yang melakukan dosa-dosa kecil semasa di dunia tetapi tidak dikaffarah dosanya oleh Allah Taala dengan bermacam-macam kesusahan di dunia. Oleh kerana dosa-dosa kecilnya tidak sempat dikaffarah dengan pelbagai kesusahan hidup di dunia, maka mereka terpaksa di tahan di Al-A’raf . Di Al-A’raf mereka akan merasa gelisah tentang kesudahan nasib mereka dan kegelisahan itulah sebagai ganti dari kesusahan yang tidak sempat dialaminya semasa di dunia dahulu.

Satu pendapat lagi seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Wahab dan Ibnu Abbas, bahawa Ashabul A’raf itu ialah mereka yang mati menanggung dosa besar tetapi jasanya kepada Islam juga besar. Justeru itu Allah SWT meletakkan mereka di Al-A’raf.

Ashabul A'raf gerun melihat neraka..

Firman Allah SWT,

Dan apabila pandangan mereka di alihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata ; “ Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu” (Al-A'raf :47)

Dalam ayat ini Allah SWT menceritakan ketika golongan Ashabul A’raf memandang ke arah neraka, maka kecutlah hati mereka lalu mereka berdoa kepada Allah SWT agar mereka dijauhkan daripada azab sebagaimana yang menimpa ahli neraka.

Ashabul A'raf mengejek ahli neraka...

Dalam ayat seterusnya,

Dan orang-orang yang di atas Al-A’raf memanggil beberapa orang (pemuka-pemuka orang kafir) yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya dengan mengatakan ; “ Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu sombongkan itu, tidaklah memberi manfaat kepadamu” (Al-A'raf : 48)

Dari atas tembok pemisah antara syurga dan neraka itu, golongan Ashabul A’raf akan menyeru penghuni-penghuni neraka yang mereka kenal melalui tanda-tanda khas di muka mengikut jenis kejahatan dan kesombongan yang dilakukan semasa di dunia dahulu. Kata mereka dengan nada mengejek,

Mana perginya harta-harta yang kamu kumpulkan di dunia dahulu, kenapa mereka tidak mahu datang membantu kamu ?

Sebahagian ahli tafsir mengatakan kata-kata ini ditujukan kepada pemimpin-pemimpin Quraisy seperti Abu Jahal, al-Walid bin al-Mughirah, Umaiyah bin Khalaf dan lain-lainnya. Mereka begitu sombong dengan harta dan pangkat mereka sehingga mengejek orang-orang Islam yang lemah seperti Bilal, keluarga Yasir, Salman al-Farsi dan sebagainya.

Di neraka semua yang mereka bangga-banggakan dahulu sedikit pun tidak boleh melepas apatah lagi meringankan seksaan yang mereka tanggung.

Ashabul A'raf tidak henti-henti mengejek...

Firman Allah SWT seterusnya,

(Orang-orang di atas Al-‘Araf bertanya kepada penghuni neraka : “ Itukah orang-orang (yang kamu telah bersumpah bahawa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah…. ? (Al-A'raf :49)“

Ashabul A’raf meneruskan ejekan kepada ahli neraka, " Betulkah mereka ini (sambil menunjuk ahli syurga) yang kamu bersumpah dahulu, dengan mengatakan bahawa mereka sama sekali tidak akan mendapat rahmat daripada Tuhan kerana mengikut ajaran yang di bawa oleh Nabi Muhammad saw ? Pada hal mereka inilah sekarang yang mendapat rahmat dan sudah pun menjadi penghuni syurga sebaliknya kamu pula kekal selama-lamanya mendapat azab Allah di dalam neraka".

Ahli neraka marah lalu membalas ejekan....

Setelah selesai golongan ashabul A’raf mengejek-ngejek ahli neraka, maka menjawablah penghuni neraka : "Wahai orang yang berada di atas tembok, (tak usahlah mengejek-ngejek kami) penduduk syurga sudah pun masuk ke syurga, sedangkan kamu sendiri pun tertahan di tembok sana.., tidak boleh masuk ke syurga. Kami bersumpah pasti kamu tidak mendapat rahmat daripada Allah SWT ".

Ashabul A'raf kecut hati...

Mendengar kata-kata ahli neraka, maka kecutlah hati golongan Ashabul A’raf kerana mereka hanya mampu mengejek sedangkan nasib mereka pun belum tentu lagi, entah ke neraka atau pun ke syurga.

Dalam keadaan takut dan bimbang akhirnya Malaikat berseru kepada mereka,

….(Kepada orang mukmin itu dikatakan) ; Masuklah ke dalam syurga tidak ada kekhuatiran terhadapmu dan tidak (pula) kamu bersedih hati. (Al-A'raf : 49).

Dengan kata-kata Malaikat ini, akhirnya hilanglah perasaan takut dan bimbang yang mereka alami apabila dengan resminya mereka di persilakan masuk ke dalam syurga Allah SWT.

Sebelum masuk ke syurga, Ashabul A'raf kena mandi dulu...

Daripada Waqi’ dari Abu Sufiyan dari Mujahid dari Ubaid dari Abdullah bin Harith menceritakan sebuah hadis yang mafhumnya : Sebelum masuk ke Syurga golongan Ashabul A’raf ini akan di bawa ke sebatang sungai yang bernama Nahrul Hayah (Sungai Hidup). Tebing sungai ini daripada jongkong emas yang bertatahkan permata Luk-Luk. Setelah selesai mandi mereka di tanya apakah hasrat mereka. Lalu mereka menyatakan keinginan dan hasrat masing-masing. Lalu mereka persilakan masuk ke Syurga. Pada diri mereka ada tanda-tanda yang menyebabkan mereka digelar sebagai “Ahli Syurga yang miskin”.


Wallahualam.

Tafsir Al-Azhar
Tafsir Ahmad Sonhadji
Azab dan Nikmat Akhirat – Tuan Guru Nik Aziz.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.